Situácia vo vládnej koalícii je značne napätá, kríza zatiaľ nemá ohraničené trvanie. Dnes, t.j. v utorok (16.3.2021) už máme dvoch ministrov, ktorí podali demisiu. Akurát, že sú to ministri, ktorí sľubovali vyriešenie problému vyplácania príplatkov k PN a OČR pre zamestnancov. Prepad príjmov rodín vládu akosi nezaujíma, rád by som sa mýlil, ak by to bolo naopak. Už v novembri 2020 som sa obrátil na členov zdravotníckeho výboru NR SR, na MPSVR SR a na MZ SR s požiadavkou riešenia tohto problému. Diskutoval som to na Odvetvovej HSR na MZ SR, ale aj na Úrade vlády na rokovaní HSR SR. Problémom to stále zostáva, pretože zamestnávatelia „nechcú“ potvrdzovať zamestnancom, že ochoreli na covid-19 na pracovisku. I cez skutočnosť, že príplatok vypláca Sociálna poisťovňa. Opakovane bola táto problematika prezentovaná v médiách aj zástupcami lekárskeho stavu, ale dotýka sa to všetkých zamestnancov. Niektorí zamestnávatelia najmä v bankách, v poisťovníctve, v priemyselnej výrobe s tým nemajú problém, ako sa uvádza v liste z MPSVR SR. Je v ňom uvedené aj „počudovanie“, prečo práve zamestnávatelia zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú vystavení zvýšenému riziku nákazy, majú s týmto problém. Uvediem len niekoľko zdravotníckych lôžkových zariadení napr.: Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Sveta zdravia Žiar nad Hronom, Nemocnica Veľký Krtíš, Agelovské nemocnice v Leviciach a v Bánovciach nad Bebravou, Dolnooravská NsP Dolný Kubín a v mnohých ďalších. Naše tvrdenia vychádzajú z prieskumu, ktorý sme realizovali cez naše odborové organizácie pôsobiace v zdravotníckych lôžkových zariadeniach na prelome februára a marca 2021.

Vládni činitelia pri každej príležitosti ďakujú zamestnancom v zdravotníctve za obetavosť, nasadenie, ale i za prácu na pracoviskách, aj keď oni samy boli vyhodnotení ako pozitívni, i keď bez príznakov na covid-19. Trvá to už rok, nasadenie je o to vyššie, že mnohí počas voľna testujú a mnohí pomáhajú aj pri vakcinácii. Nedostatok odborníkov v našich nemocniciach je dlhodobo prezentovaný aj z MZ SR. Vyzerá to tak, že si kompetentní necenia pracujúcich ľudí, preto sa avizuje, že po pandémii nám odídu zo systému ďalší, nielen z dôvodu veku, ale aj pre neriešenie problémov v zdravotníctve.

Poverený vedením rezortu zdravotníctva bol v piatok prezidentkou SR minister financií SR, preto otázka smeruje k nemu : Dočkajú sa zamestnanci toľko sľubovaných príplatkov? Bude aktualizovaná legislatíva, tak aby bola jednoznačne vykonateľná?

Mgr. Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS

Od SOZZASS