Zasadanie Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb konané dňa 16.3. 2022 sa zaoberalo mimo iného aj výzvou OZ KOVO k uskutočneniu protestov proti sociálnemu úpadku Slovenska. Súčasná situácia s chaotickým riadením štátu s negatívnym dopadom na kvalitu života občanov, ale aj prijímanie zmien legislatívy, ktoré nezlepšujú sociálne postavenie zamestnancov a ich rodín je už neúnosná.

Kolegyne, kolegovia, spolupracovníci,

ak ste spokojní so súčasnou úrovňou vášho odmeňovania, s vývojom cien potravín, pohonných hmôt, palív a iných komodít nič nemusíte, zostaňte doma.  Ale, ak ste toho názoru, že sa prehlbuje bieda, zvyšujú náklady na život a vláda nekoná, tak podporte svojou prítomnosťou spomínané aktivity odborového zväzu KOVO v Košiciach, Žiline a v Trnave ako je uvedené v letákoch. Príďte nielen za seba, ale aj za svojich rodičov a svoje deti, aby sme boli hrdými obyvateľmi krajiny, v ktorej stojí za to študovať, pracovať a žiť. Požadujeme mimo iného aj zvýšenie platov pre zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb a v zdravotníctve. Tiež rast príplatkov za prácu v noci, počas víkendov, sviatkov, ale aj za prácu v sťaženom pracovnom prostredí.

Rozhodnite sa, či podporíte tieto aktivity a dáte tak odkaz vláde SR, že sa má bezpodmienečne a okamžite zaoberať zlou situáciou na Slovensku !!!

Stretneme sa v Košiciach, Žiline a v Trnave. Prineste si vesty, zástavky, transparenty a poďme spoločne vyjadriť svoj názor. Pridávajú sa aj iné odborové zväzy združené v KOZ SR. Cestovné náklady na dopravu uhradí SOZ ZaSS po predložení potrebných dokladov na adresu zväzu.

Zastavme spolu sociálny úpadok Slovenska!

Kde: Hlavná 36, Trnava

Organizačné pokyny protestného zhromaždenia

Kedy: 7. 5. 2022 (sobota) o 13:00 hod., (stretneme sa pod zástavami SOZ ZaSS)

Predpokladaná doba trvania zhromaždenia cca 2 hod.

Možné  parkovanie:

Kollárova ul. 25, pri Ružovom parku, autobusy môžu parkovať za autobusovou stanicou, je tam mestské parkovisko pre autobusy (označenie v priloženej mapke). 

Kontaktné údaje na koordinátora za OZ KOVO:

Kopanica Jaroslav: 0902 933 345

mail: kopanica@ozkovo.sk

Od SOZZASS