Ako sa stať odborárom!

Členom SOZ ZaSS sa môže stať: každý občan i cudzí štátny príslušník starší ako 15 rokov, ktorý je v pracovnom pomere, alebo sa pripravuje na činnosť v odvetví zdravotníctva, resp. v zariadeniach sociálnych služieb; osoba samostatne zárobkovo činná, ktorá nezamestnáva ďalších zamestnancov; občan, ktorý sa stotožňuje s cieľmi, Programom a Stanovami SOZ ZaSS. Podmienky členstva v SOZ ZaSS: členstvo v SOZ … Čítať ďalej Ako sa stať odborárom!