2% z dane pre SOZ ZaSS na vzdelávanie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

touto cestou chceme dať do pozornosti skutočnosť, že SOZ ZaSS je v tomto roku
zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2 % z dane z príjmov právnických a fyzických
osôb.

SOZ ZaSS zriadil pre tento účel osobitný účet, ktorý je potrebné uvádzať vo formáte
IBAN, č. ú.: SK93 7500 0000 0040 1721 1371, Československá obchodná banka, a. s.,
Bratislava.

Účelom vytvorenia účtu a vlastná registrácia má za cieľ získať finančné prostriedky nad
rámec odvodov z členských príspevkov. Tieto finančné prostriedky plánujeme použiť
výhradne len na účely vzdelávania pre členov nášho odborového zväzu, tak ako v minulom
roku.

Čím viac finančných prostriedkov príde na účet, tým viac vám budeme môcť poskytnúť.
Potrebné tlačivo, si môžete vytlačiť z našej webovej stránky www.sozzass.com a po jeho
vyplnení a potvrdení v mzdovej učtárni i odoslať na príslušný Daňový (Finančný) úrad.
Prosíme Vás, oslovte svojich kolegov, ale i rodinných príslušníkov. Budú to vhodne
investované peniaze na vaše vzdelávanie, finančné prostriedky ušetria vaše základné
organizácie i zväz. Je to pokračovanie možnosti financovania našej činnosti pre skvalitnenie
vyjednávacích tímov zástupcov zamestnancov pre sociálny dialóg so zamestnávateľmi. Je tu
daná možnosť zo zákona, skúsme ju spoločne využiť aj v tomto roku.

I tento rok privítame, keď poukážete 2% na tento účet. Porozmýšľajte a rozhodnite sa!

Tlačivo na poukázanie podielu zaplatenej dane pre SOZ ZaSS si môžete stiahnuť TU!

Mgr. Anton Szalay, predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb