BOZP

ROK 2020

15. december 2020

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

dovoľte, aby sme Vás oslovili so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, ktorý má slúžiť na preverenie plnenia úloh v oblasti BOZP na Vašom pracovisku. Prosíme Vás o doručenie v termíne do 16. decembra 2020.

20. november 2020

►Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

dovoľte, aby sme Vás oslovili so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, ktorý má slúžiť na preverenie plnenia úloh v oblasti BOZP na Vašom pracovisku v čase možného šírenia vírusovej choroby COVID-19. Aj touto cestou môže Odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb prispieť k riešeniu problémov, ktoré sa na Vašom pracovisku v tejto oblasti vyskytujú. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Tento dotazník obsahuje každoročné otázky týkajúce sa registrovaných pracovných úrazov a chorôb z povolania, ktoré slúžia ako podklady k vypracovaniu ročnej správy za rok 2020. Dotazník prosím zašlite obratom na emailovú adresu zväzového inšpektora gedaj@sozzass.sk. Ďakujeme za Váš čas venovaný otázkam a odpovediam v dotazníku. DOTAZNÍK.