BOZP

ROK 2021

8. jún 2021

  • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa v dňoch 21.-23. júna 2021 zúčastní v Kežmarských Žľaboch seminára: „Prevencia v oblasti BOZP“.

7. jún 2021

  • Inšpektor BOZP vykoná previerku BOZP v dňoch 17.-18. júna 2021 v PROTETIKA v Bratislave. 

17. máj 2021

  • Inšpektor BOZP vykoná previerku BOZP v dňoch 24.-25. mája 2021 v Zariadení sociálnych služieb „FÉNIX“ v Leviciach a v dňoch 26.-27. mája 2021 v Zariadení sociálnych služieb „JESEŇ ŽIVOTA“ v Leviciach.

29. apríl 2021

  • Inšpektor BOZP vykoná previerku BOZP v dňoch 03.-04. mája 2021 v DD a DDS  v Kremnici a v dňoch 05.-06. mája 2021 v Domove, n. o., Veľké Pole.

28. apríl 2021

ROK 2020

15. december 2020

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

dovoľte, aby sme Vás oslovili so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, ktorý má slúžiť na preverenie plnenia úloh v oblasti BOZP na Vašom pracovisku. Prosíme Vás o doručenie v termíne do 16. decembra 2020.

20. november 2020

►Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

dovoľte, aby sme Vás oslovili so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, ktorý má slúžiť na preverenie plnenia úloh v oblasti BOZP na Vašom pracovisku v čase možného šírenia vírusovej choroby COVID-19. Aj touto cestou môže Odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb prispieť k riešeniu problémov, ktoré sa na Vašom pracovisku v tejto oblasti vyskytujú. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Tento dotazník obsahuje každoročné otázky týkajúce sa registrovaných pracovných úrazov a chorôb z povolania, ktoré slúžia ako podklady k vypracovaniu ročnej správy za rok 2020. Dotazník prosím zašlite obratom na emailovú adresu zväzového inšpektora gedaj@sozzass.sk. Ďakujeme za Váš čas venovaný otázkam a odpovediam v dotazníku. DOTAZNÍK.