BOZP

ROK 2021

22. september 2021

 • Inšpektor BOZP vykoná previerku BOZP v dňoch 27.-28. septembra 2021 v Centre pre deti a rodiny v Martine a v dňoch 29.-30. septembra 2021 v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši.

20. september 2021

 • Inšpektor BOZP vykoná previerku BOZP v dňoch 22.-23. septembra 2021 v NsP Dunajská Streda. 

26. august 2021

 • Inšpektor BOZP vykoná previerku BOZP v dňoch 26.-27. augusta 2021 v Petržalskom domove seniorov v Bratislave.

25. august 2021

 • Inšpektor BOZP sa zúčastní členskej schôdze  ZO v zariadení Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach a metodickej pomoci v Nemocnici Kežmarok.

23. august 2021

 • Inšpektor BOZP vykoná previerku BOZP v dňoch 23.-24. augusta 2021 v DSS a ZPS Rača v Bratislave. 

19. august 2021

 • Inšpektor BOZP sa zúčastní metodickej pomoci v DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí.

18. august 2021

 • Inšpektor BOZP sa zúčastni rokovania s výborom ZO pri Domove v Poloninách v Novej Sedlici.

18. jún 2021

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa v dňoch 21.-23. júna 2021 zúčastní v Kežmarských Žľaboch seminára: „Prevencia v oblasti BOZP“.

17. jún 2021

 • Inšpektor BOZP vykoná previerku BOZP v dňoch 17.-18. júna 2021 v PROTETIKA v Bratislave. 

15. jún 2021

 • Inšpektor BOZP vykoná metodickú návštevu v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci.

17. máj 2021

 • Inšpektor BOZP vykoná previerku BOZP v dňoch 24.-25. mája 2021 v Zariadení sociálnych služieb „FÉNIX“ v Leviciach a v dňoch 26.-27. mája 2021 v Zariadení sociálnych služieb „JESEŇ ŽIVOTA“ v Leviciach.

29. apríl 2021

 • Inšpektor BOZP vykoná previerku BOZP v dňoch 03.-04. mája 2021 v DD a DDS  v Kremnici a v dňoch 05.-06. mája 2021 v Domove, n. o., Veľké Pole.

28. apríl 2021

ROK 2020

15. december 2020

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

dovoľte, aby sme Vás oslovili so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, ktorý má slúžiť na preverenie plnenia úloh v oblasti BOZP na Vašom pracovisku. Prosíme Vás o doručenie v termíne do 16. decembra 2020.

20. november 2020

►Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

dovoľte, aby sme Vás oslovili so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, ktorý má slúžiť na preverenie plnenia úloh v oblasti BOZP na Vašom pracovisku v čase možného šírenia vírusovej choroby COVID-19. Aj touto cestou môže Odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb prispieť k riešeniu problémov, ktoré sa na Vašom pracovisku v tejto oblasti vyskytujú. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Tento dotazník obsahuje každoročné otázky týkajúce sa registrovaných pracovných úrazov a chorôb z povolania, ktoré slúžia ako podklady k vypracovaniu ročnej správy za rok 2020. Dotazník prosím zašlite obratom na emailovú adresu zväzového inšpektora gedaj@sozzass.sk. Ďakujeme za Váš čas venovaný otázkam a odpovediam v dotazníku. DOTAZNÍK.