KONTAKTY

SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Bajkalská 29/B, 821 01 BRATISLAVA

IČO: 00683949

DOPRAVA MHD: Z hlavnej stanice:  trolejbus 71 (vystúpite na zastávke Prievozská). Zo zastávky Pod stanicou: trolejbus 49 (vystúpite na zastávke Mliekarenská). Z autobusovej stanice: trolejbus 72 alebo trolejbus 42 (vystúpite na zastávke Prievozská).

Kontakty:

VEDENIE ZVÄZU:

Mgr. Anton SZALAY
predseda
Tel.: + 421 2 502 40 270
Mobil: 0903 407 332
E-mail: szalay@sozzass.sk
Ing. Daniela POCHYBOVÁ
podpredsedníčka

Tel.:  + 421 2 502 40 259
Mobil:  0911 510 005
E-mail: pochybova@sozzass.sk

ZAMESTNANCI ÚRADU SOZ ZaSS:

JUDr. Mgr. Danica ŽEHNAJOVÁ
právnička

mzdová problematika, 
KZ a kolektívne vyjednávanie
Tel.: + 421 2 502 40 256
E-mail: zehnajova@sozzass.sk
Mgr. Ervín PARADI
právnik
pracovnoprávna problematika,
KZ a kolektívne vyjednávanie
Tel.: + 421 2 502 40 267
E-mail: paradi@sozzass.sk
PhDr. Eva SÝKOROVÁ
masmediálna činnosť,
personalistika (GDPR) a sociálna oblasť

Tel.: + 421 2 502 40 273
E-mail: sykorova@sozzass.sk
Klaudia KRIŠTÚFKOVÁ
medzinárodná činnosť a sekretariát zväzu
Tel.: + 421 2 502 40 321
E-mail: kristufkova@sozzass.sk
sekretariat@sozzass.sk
Mgr. Ingrid ČOMOROVÁ
ekonomická
a hospodárska činnosť
Tel.: + 421 2 502 40 320
E-mail: comorova@sozzass.sk

Inšpektor BOZP:

Ing. Michal GEDAJ
Inšpektor BOZP
Tel.: + 421 2 502 40 253
E-mail: gedaj@sozzass.sk

VÝKONNÝ VÝBOR a REVÍZORKY ÚČTOV SOZ ZaSS

VEDENIE VÝKONNÉHO VÝBORU SOZ ZaSS:

Mgr. Anton SZALAY
predseda
Tel.: + 421 2 502 40 270
Mobil: 0903 407 332
E-mail: szalay@sozzass.sk
Ing. Daniela POCHYBOVÁ
podpredsedníčka

Tel.:  + 421 2 502 40 259
Mobil:  0911 510 005
E-mail: pochybova@sozzass.sk

ČLENOVIA VÝKONNÉHO VÝBORU SOZ ZaSS:

Mgr. Renáta BIKSADSKÁ
Za zariadenia sociálnych služieb
DSS a ZpS KAŠTIEĽ
Hlavná 13
900 31 Stupava
Mobil: 0907 227 528
E-mail: renata.biksadska@gmail.com
Tomáš DROBKA
Za Žilinský kraj
Centrum sociálnych služieb ORAVA
Medvedzie 136 
027 44 Tvrdošín
Mobil: 0910 262 356
E-mail: drobka.tomas@gmail.com
Mgr. Dagmar HRNČIAROVÁ
Za Banskobystrický kraj
Moskovská 14
974  04  Banská Bystrica
Mobil: 0905 241 077
E-mail: dhrnciarova@gmail.com
Marian KRČIK
Za Trenčiansky kraj
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01  Bojnice
Mobil: 0907 357 497
E-mail: mariank69@gmail.com
Peter POPELÁR
Za Bratislavský kraj
Národný ústav detských chorôb
Limbová 1
833 40 Bratislava 3
Tel.: + 421 2 59371 487
Mobil: 0903 969 649
E-mail: popi@centrum.sk
Mgr. Monika POSYPANKOVÁ
Za Košický kraj
NsP Štefana Kukuru, a. s.
Špitálska 2
071 01 Michalovce
Mobil: 0907 292 035
E-mail: posypankov@gmail.com
PhDr. Božena SOKOLOVÁMHA, MPH
Za Prešovský kraj
Fakultná NsP J. A. Reimana
Hollého 14
080 75 Prešov
Mobil: 0908 197 410                      
E-mail: bozena.sokolova@centrum.sk
MUDr. Ľubomír UHERČÍK, PhD.
Za Trnavský kraj
Fakultná nemocnica AGEL SKALICA
Koreszkova 7
909 01 Skalica
Mobil: 0911 140 874
E-mail: uhercikdr@gmail.com
Ondrej VRBINIAK
Za Nitriansky kraj
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Dr. J .Zelenyáka 65
935 61  Hronovce
Mobil: 0904 470 689
E-mail: ondrej.vrbiniak@zoznam.sk

REVÍZORKY ÚČTOV SOZ ZaSS:

Mgr. Diana GREJTÁKOVÁ
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Rastislavova 43
041 90  Košice
Mobil: 0907 399 934
E-mail: diagra@zoznam.sk
Bc. Jana PRČOVÁ
CSS ORAVA
Medvedzie 136
027 44 Tvrdošín
Tel.: + 421 43 5831 829; + 421 43 5322 746
Mobil: 0904 917 019
E-mail: prcova.j@gmail.com