KZ s AŠN SR

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa medzi  SOZ ZaSS, LOZ a AŠN SR účinná od 1. 7. 2012.

Dodatok č. 18 ku KZVS uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9, Dodatku č. 10, Dodatku č. 11, Dodatku č. 12, Dodatku č. 13, Dodatku č. 14, Dodatku č. 15, Dodatku č. 16 a Dodatku č. 17 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc  SR podpísaný dňa 15. decembra 2023.

Aktualizovaný zoznam členov AŠN SR k 15. decembru 2023.

Dodatok č. 17 ku KZVS uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9, Dodatku č. 10, Dodatku č. 11, Dodatku č. 12, Dodatku č. 13, Dodatku č. 14, Dodatku č. 15 a Dodatku č. 16 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc  SR podpísaný dňa 2. decembra 2022.

Aktualizovaný zoznam členov AŠN SR k 2. decembru 2022.

Dodatok č. 16 ku KZVS uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9, Dodatku č. 10, Dodatku č. 11, Dodatku č. 12, Dodatku č. 13, Dodatku č. 14 a Dodatku č. 15 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc  SR podpísaný dňa 16. decembra 2021.

Aktualizovaný zoznam členov AŠN SR k 16. decembru 2021.

Dodatok č. 15 ku KZVS uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9, Dodatku č. 10, Dodatku č. 11, Dodatku č. 12, Dodatku č. 13 a Dodatku č. 14 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc  SR podpísaný dňa 15. marca 2021 a aktualizovaný zoznam členov AŠN SR k 15. marcu 2021.

Dodatok č. 14 ku KZVS uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9, Dodatku č. 10, Dodatku č. 11, Dodatku č. 12 a Dodatku č. 13 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc  SR podpísaný dňa 15. októbra 2020.

Dodatok č. 13 ku KZVS uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9, Dodatku č. 10, Dodatku č. 11 a Dodatku č. 12 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc  SR podpísaný dňa 30. januára 2020.

Dodatok č. 12 ku KZVS uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9, Dodatku č. 10 a Dodatku č. 11 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc  SR podpísaný dňa 20. decembra 2019.

Dodatok č. 11 ku KZVS uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9 a Dodatku č. 10 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc  SR podpísaný dňa 19. februára 2019.

Dodatok č. 10 ku KZVS uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8 a Dodatku č. 9 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc  SR podpísaný dňa 25. mája 2018.

Dodatok č. 9 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE VYŠŠIEHO STUPŇA uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc.

Dodatok č. 8 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE VYŠŠIEHO STUPŇA uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6 a Dodatku č. 7 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 medzi SOZ ZaSS, LOZ a Asociáciou štátnych nemocníc.

Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 medzi SOZ ZaSS, LOZ a Asociáciou štátnych nemocníc – podpísaný 25. 2. 2016 

Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 medzi SOZ ZaSS, LOZ a Asociáciou štátnych nemocníc – podpísaný 27. 4. 2015.

Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 medzi SOZ ZaSS, LOZ a Asociáciou štátnych nemocníc – podpísaný 9. 12. 2014.

Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 medzi SOZ ZaSS, LOZ a Asociáciou štátnych nemocníc – podpísaný 23.4.2014.

Dodatok č. 3  ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 medzi SOZ ZaSS, LOZ a Asociáciou štátnych nemocníc – podpísaný 9.1.2014.

Dodatok č. 2  ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 medzi SOZ ZaSS, LOZ a AFN SR v súčasnosti Asociáciou štátnych nemocníc – podpísaný 28.1.2013.