VÝKONNÝ VÝBOR a REVÍZORKY ÚČTOV SOZ ZaSS:

VEDENIE VÝKONNÉHO VÝBORU:

Mgr. Anton SZALAY
predseda
Tel.: + 421 2 502 40 270
Mobil: 0903 407 332
E-mail: szalay@sozzass.sk
Ing. Daniela POCHYBOVÁ
podpredsedníčka

Tel.:  + 421 2 502 40 259
Mobil:  0911 510 005
E-mail: pochybova@sozzass.sk

ČLENOVIA VÝKONNÉHO VÝBORU:

MUDr. Ján HAJAŠ
Hornooravská NsP
Mieru 549/16, 028 01Trstená
Mobil: 0908 941 533
E-mail: janhajas@zoznam.sk
Mgr. Dagmar HRNČIAROVÁ
Moskovská 14
974  04  Banská Bystrica
Tel.: 0905 241 077
E-mail: dhrnciarova@gmail.com
Mgr. Iveta JEZERSKÁ
Štefánikova 96
921 01 Piešťany
Tel.: 0905 471 364
Email:  ivetajezerska@gmail.com
Marian KRČIK
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01  Bojnice
Tel.: 0907 357 497
E-mail: mariank69@gmail.com
Peter POPELÁR
Detská fakultná NsP
Limbova 1
833 40 Bratislava 3
Tel.: + 421 2 59371 487
E-mail: popi@centrum.sk
Bc. Jana PRČOVÁ
CSS ORAVA, Medvedzie 136, 
027 44 Tvrdošín
Tel.: + 421 43 5831 829
Tel.: + 421 43 5322 746
E-mail: prcova.j@gmail.com
PhDr. Božena SOKOLOVÁ, MHA, MPH
Fakultná NsP J. A. Reimana
Hollého 14, 080 75 Prešov
Tel.: + 421 51 7011 -774, -804
Tel.: + 421 51 7798 338
Tel.: + 421 51 7722 247
Mobil: 0908 197 410                      
E-mail: bozena.sokolova@centrum.sk
PhDr. Agnesa STOJNIČOVÁ
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Trieda SNP 1
041 66 Košice 11
Tel.: + 421 55 6402 805
E-mail: agistoj@netkosice.sk
Ondrej VRBINIAK
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Dr. J .Zelenyáka 65
935 61  Hronovce
Tel.: 0904 470 689
E-mail: ondrej.vrbiniak@zoznam.sk

REVÍZORKY ÚČTOV SOZ ZaSS:

Mgr. Diana GREJTÁKOVÁ
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Rastislavova 43
041 90  Košice
Tel.: 0907 399 934
E-mail: diagra@zoznam.sk
Emília FUREKOVÁ
Tel.: 0911 022 011
E-mail: emilia.furekova@zoznam.sk