BOZP

ROK 2024

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 22.-23 júla 2024 v ZSS Egídius Bardejov a v dňoch 24.-25. júla 2024 v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov.
 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná následnú kontrolu dňa 8. júla 2024 v DD a DDS pre dospelých v Seredi a základnú kontrolu v dňoch 9.-10. júla 2024 v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch.
 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastní prerokovania protokolu dňa 12. júna 2024 v „DUNAJI“ Zariadenie sociálnych služieb v Kováčove.
 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 22.-23. apríla 2024 v „DUNAJI“ Zariadenie sociálnych služieb v Kováčove a v dňoch 24.-25. apríla 2024 v „KAŠTIELI“ Zariadenie sociálnych služieb v Horných Obdokovciach.
 • Zasadnutia  Rady mladých KOZ SR, ktoré sa bude konať v dňoch 12.-13. apríla 2024 v hoteli Lopušná Dolina Resort  vo Vysokých Tatrách sa zúčastní Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj.
 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná následnú kontrolu dňa 4. apríla 2024 v Nemocnici s poliklinikou Brezno.
 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná následnú kontrolu dňa 2. apríla 2024 vo “Fénixe“ Zariadenie sociálnych služieb v Leviciach.
 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 11.-12. marca 2024 v DSS Adamovské Kochanovce a v dňoch 13.-14. marca 2024 v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica.
 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná tematickú kontrolu dňa 26. februára 2024 vo Fakultnej nemocnici nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta na pracovisku Centrálna sterilizácia v Banskej Bystrici.
 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 12.-13. februára 2024 v „Harlekýn“, ZSS v Topoľčanoch a v dňoch 14.-15. februára 2024 v Nemocnici, a. s. v Topoľčanoch.
 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 24.-25. januára 2024 v Nemocnici Ružinov v Bratislave.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnik zväzu Mgr. E. Paradi a inšpektor BOZP  Ing. M. Gedaj budú kolektívne vyjednávať dňa 17. januára 2024 v NEMOCNICI Poprad a. s., za účasti  vedenia organizácie a výboru ZO.

ROK 2023

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnik zväzu Mgr. E. Paradi a inšpektor BOZP  Ing. M. Gedaj sa dňa 12. decembra 2023 zúčastnia kolektívneho vyjednávania so zástupcami vedenia nemocnice a zástupcami ZO v Nemocnici v Poprade.
 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 4.-5. decembra 2023 v Centre sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých v Bratislave a v dňoch 6.-7. decembra 2023 v Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave.
 • Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, obraciame sa na Vás so žiadosťou o zaslanie zoznamu o registrovaných pracovných úrazoch (RPÚ) a chorôb z povolania (CHzP), ktoré vznikli v tomto roku vo vašej organizácii . Ku každému RPÚ je potrebné napísať jeho stručnú charakteristiku ako vznikol (pri akej činnosti) a tiež aký bol následok. Ako príklad môžem uviesť (pád na schodoch s následkom zlomenia ruky a pod.). Tieto informácie sú potrebné pri vypracovaní Správy BOZP za rok 2023. Informácie o registrovaných pracovných úrazoch by ste mali dostávať priebežne od bezpečnostného technika (BT) resp. od bezpečnostno-technickej služby (BTS). Ak tieto informácie nemáte, tak to prosím odkážte BT alebo BTS, ktorá má tieto informácie. Môžete ich, resp. aj oni priamo poslať do 15. 12. 2023 na emailovú adresu: gedaj@sozzass.sk.  
 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná následnú previerku dňa 27. novembra 2023 v Zariadení pre seniorov Domov jesene života v Bratislave a dňa 28. novembra 2023 v Petržalskom domove seniorov v Bratislave.

13. november 2023

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 13.-14. novembra 2023 v KREATÍV – Zariadenie sociálnych služieb v Klasove a v dňoch 15.-16. novembra 2023 v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom Záluží.

23. október 2023

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná následnú previerku dňa 23. októbra 2023 vo Všeobecnej NsP, n. o., vo Veľkom Krtíši, dňa 24. októbra 2023 vo Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote a dňa 25. októbra 2023 v Domove sociálnych služieb LIBERTAS v Lučenci.

11. október 2023

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa v dňoch 11.-12. októbra 2023 zúčastní vzdelávania odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci KOZ SR v Hoteli MÁJ v Liptovskom Jáne.

5. október 2023

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu dňa 5. októbra 2023 v Centre sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku.

2. október 2023

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa v dňoch 2.-4. októbra 2023 zúčastní vzdelávania na tému: „Sociálny dialóg – kolektívne vyjednávanie,“ ktoré sa bude konať v RZ CROCUS Kežmarské Žľaby.

25. september 2023

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 25.-26. septembra 2023 v VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Košiciach – Baraca a v dňoch 27.-28. septembra 2023 v LÚČ – Domov sociálnych služieb v Šemši.

31. júl 2023

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 31. júla -1. augusta 2023 v Domove dôchodcov Spišská Nová Ves a v dňoch 2.-3. augusta 2023 v Nemocnici s poliklinikou Spišská Nová Ves.

21. jún 2023

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 21.-22. júna 2023 v Nemocnici AGEL Bánovce, s. r. o. v Bánovciach nad Bebravou a v dňoch 26.-27. júna 2023 v Centre sociálnych služieb – SLOVEN v Slávnici.

15. jún 2023

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnička zväzu JUDr. Mgr.  D. Žehnajová a zväzový inšpektor Ing. M. Gedaj sa zúčastnia dňa 15. júna 2023 kolektívneho vyjednávania v LIKAVA – Centrum sociálnych služieb Likavka.

14. jún 2023

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnici zväzu JUDr. Mgr.  D. Žehnajová, Mgr. E. Paradi a zväzový inšpektor Ing. M. Gedaj vykonajú dňa 14. júna 2023 metodickú návštevu v Kúpeľoch Trenčianske Teplice.

15. máj 2023

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 15.-16. mája 2023 v Patria – Domov dôchodcov v Galante a v dňoch 17.-18. mája 2023 v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec v Šoporni.

5. máj 2023

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka OZ, JUDr. Mgr.  D. Žehnajová, právnička zväzu, Ing. M. Gedaj, inšpektor zväzu budú dňa 5. mája 2023 kolektívne vyjednávať  v organizácii LIKAVA – Centrum sociálnych služieb v Likavke za účasti vedenia organizácie a výboru ZO.

4. máj 2023

 • Konferencie: „Budúcnosť práce v 21. storočí“, ktorá sa bude konať dňa 4. mája 2023 v hoteli Falkensteiner v Bratislave sa zúčastnia za Úrad SOZ ZaSS Ing. M. Gedaj,  p. K. Kertészová,  PhDr. E. Sýkorová a JUDr. Mgr. D. Žehnajová.

28. apríl 2023

 • Ing. D. Pochybová – podpredsedníčka SOZ ZaSS, Ing. M. Gedaj – zväzový inšpektor budú dňa 28. apríla 2023 prednášať pre zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť z Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove vo Vyšných Ružbachoch.

27. apríl 2023

 • Ing. D. Pochybová – podpredsedníčka SOZ ZaSS, JUDr. Mgr. D. Žehnajová – právnička zväzu, Ing. M. Gedaj – zväzový inšpektor sa zúčastnia dňa 27. apríla 2023 prerokovania o organizačnej zmene v zariadení DSS SYNNÓMIA v Žiline za účasti výboru ZO, štatutára a právnika organizácie.

24. apríl 2023

 • Ing. D. Pochybová – podpredsedníčka SOZ ZaSS, JUDr. Mgr.  D. Žehnajová – právnička zväzu, Ing. M. Gedaj – zväzový inšpektor sa zúčastnia dňa 24. apríla 2023 kolektívneho vyjednávania v organizácii LIKAVA – Centrum sociálnych služieb v Likavke za účasti vedenia organizácie a výboru ZO.

12. apríl 2023

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnička zväzu JUDr. Mgr. D. Žehnajová a Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastnia dňa 12. apríla 2023 o 10.00 h  kolektívneho  vyjednávania v „Ipeľ“, Zariadenie sociálnych služieb Leľa.

30. marec 2023

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnik zväzu Mgr. E. Paradi a Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykonajú dňa 30. marca 2023 metodickú návštevu v Univerzitnej nemocnici Martin ohľadom dochádzkového systému v organizácii.

20. marec 2023

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 20.-21. marca 2023 v Kúpeľoch LÚČKY okres Ružomberok a v dňoch 22.-23. marca 2023 v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave, n. o. v Ľubochni.

22. február 2023

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS  a Ing. M. Gedaj, zväzový inšpektor BOZP budú dňa 22. februára 2023 školiť zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť v oblasti BOZP v UN L. Pasteura, Tr. SNP č. 1 v Košiciach.

6. február 2023

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná následnú previerku v dňoch 6. – 7. februára 2023 v Špecializovanom liečebnom ústave Marína, š. p. v Kováčovej a základnú kontrolu v dňoch 8. – 9. februára 2023 v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici.

30. január 2023

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastní dňa 30. januára 2023 v ZSS IPEĽ v obci Leľa konzultácií a prípravy návrhu KZ s členkami výboru ZO od 14.00 h.

16. január 2023

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastní dňa 16. januára 2023 kolektívneho vyjednávania v organizácii KLINICKÁ BIOCHÉMIA s. r. o., Žilina za účasti vedenia zariadenia a funkcionárov ZO.

12. január 2023

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastní dňa 12. januára 2023 kolektívneho vyjednávania v organizácii Martinské bioptické centrum s. r. o. v Žiline, za účasti funkcionárov ZO a vedenia zariadenia.

ROK 2022

13. december 2022

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná následnú previerku dňa 13. decembra 2022 v Zariadení sociálnych služieb ROSA v Bratislave.

5. december 2022

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná dňa 5. decembra 2022 metodickú návštevu v zariadení LIKAVA  – Centrum sociálnych služieb v Likavke.

29. november 2022

 • Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, obraciame sa na Vás so žiadosťou o zaslanie zoznamu o registrovaných pracovných úrazoch (RPÚ) a chorôb z povolania (CHzP), ktoré vznikli v tomto roku vo vašej organizácii . Ku každému RPÚ je potrebné napísať jeho stručnú charakteristiku ako vznikol (pri akej činnosti) a tiež aký bol následok. Ako príklad môžem uviesť (pád na schodoch s následkom zlomenia ruky a pod.). Tieto informácie sú potrebné pri vypracovaní Správy BOZP za rok 2022. Informácie o registrovaných pracovných úrazoch by ste mali dostávať priebežne od bezpečnostného technika (BT) resp. od bezpečnostno-technickej služby (BTS). Ak tieto informácie nemáte, tak to prosím odkážte BT alebo BTS, ktorá má tieto informácie. Môžete ich, resp. aj oni priamo poslať do 15. 12. 2022 na emailovú adresu: gedaj@sozzass.sk.  

28. november 2022

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 28.-29. novembra 2022 v FNsP v Nových Zámkoch a v dňoch 30. novembra – 1. decembra 2022 v „Kamilka“ – Zariadenie sociálnych služieb Maňa.

27. október 2022

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa v dňoch 27.-28. októbra 2022 zúčastní vzdelávania odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci KOZ SR v Hoteli MÁJ v Liptovskom Jáne.

26. september 2022

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 26.-27. septembra 2022 v NsP v Novom Meste nad Váhom a v dňoch 28.-29. septembra 2022 vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne.

21. september 2022

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastní dňa 21. septembra 2022 v hoteli Saffron v Bratislave seminára organizovaného Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) v spolupráci s Národným inšpektorátom práce na tému: ZDRAVÉ PRACOVISKÁ ZNIŽUJÚ ZÁŤAŽ.

8. september 2022

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastní v dňoch 8.-9. septembra 2022 ETUC Health & Safety Committee Summer School, ktorá sa koná v Bruseli.

15. august 2022

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 15.-16. augusta 2022 v Centre sociálnych služieb Harmónia v Žiline a v dňoch 17.-18. augusta 2022 v Centre sociálnych služieb Letokruhy v Žiline.

27. jún 2022

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 27.-28. júna 2022 v Liečebni pre dlhodobo chorých Štiavnička v Ružomberku a v dňoch 29.-30. júna 2022 v Centre sociálnych služieb Likavka v Likavke.

24. jún 2022

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastní on-line meetingu stáleho výboru ETUC, ktorý sa bude konať od 9.00 h. Organizátorom meetingu je ETUC.

6. jún 2022

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 6.-7. júna 2022 v Zariadení pre seniorov Kežmarok a v dňoch 8.-9. júna 2022 v Ľubovnianskej nemocnici, n. o. v Starej Ľubovni.

23. máj 2022

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 23.-24. mája 2022 v DSS Pohorelská Maša a v dňoch 25.-26. mája 2022 v Nemocnici s poliklinikou, n. o. v Brezne.

27. apríl 2022

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná následnú kontrolu dňa 28. apríla 2022 v zariadení JASANIMA – Domov sociálnych služieb.

26. apríl 2022

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 26.-27. apríla 2022 v Nemocnici s poliklinikou, n.o. Revúca.

19. apríl 2022

 • Zväzový inšpektor Ing. M. Gedaj absolvujú metodickú návštevu v DSS SYNNÓMIA Žilina.

28. marec 2022

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 28.-29. marca 2022 v Centre pre deti a rodiny Hnúšťa.

7. marec 2022

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná následnú kontrolu dňa 7. marca 2022 v Zariadení sociálnych služieb „Lipka“ v Lipovej a dňa 8. marca 2022 v Zariadení sociálnych služieb „Baracha“ v Bardoňove.

23. február 2022

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová,  právnička zväzu JUDr. D. Žehnajová a inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa stretnú v dňoch 23.-24. februára 2022 s vedením odborovej organizácie Zariadenia sociálnych služieb v Osadnom. Druhý deň od 10.00 h sa zúčastnia ustanovujúcej schôdze novovytváranej ZO pri CSS v Snine.

14. február 2022

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná základnú kontrolu v dňoch 14.-15. februára 2022 v Zariadení sociálnych služieb „Môj domov“ v Topoľčanoch a v dňoch 16.-17. februára 2022 v Nemocnici Zlaté Moravce, a. s. v Zlatých Moravciach.

2. február 2022

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa dnes zúčastní  Platform webinar: Successful cooperation approaches between labour inspectorates and social partners.

ROK 2021

18. november 2021

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná následnú previerku BOZP dňa 18. novembra 2021 v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare.

15. november 2021

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná previerku BOZP v dňoch 15.-16. novembra 2021 v Zariadení pre seniorov Domov jesene života v Bratislave.

12. november 2021

 • Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, obraciame sa na Vás so žiadosťou o zaslanie zoznamu registrovaných pracovných úrazoch (RPÚ) a chorôb z povolania (CHzP), ktoré vznikli v tomto roku vo vašej organizácii. Ku každému RPÚ je potrebné napísať jeho stručnú charakteristiku ako vznikol (pri akej činnosti) a tiež aký bol následok. Ako príklad môžem uviesť (pád na schodoch s následkom zlomenia ruky a pod.). Tieto informácie sú potrebné pri vypracovaní Správy za rok 2021. Informácie o registrovaných pracovných úrazoch by ste mali dostávať priebežne od bezpečnostného technika (BT) resp. od bezpečnostno-technickej služby (BTS). Ak tieto informácie nemáte, tak to prosím odkážte BT alebo BTS, ktorá má tieto informácie. Môžete ich, resp. aj oni priamo poslať do 12. 12. 2021 na moju emailovú adresu:  gedaj@sozzass.sk.

11. november 2021

 • Školenie zástupcov zamestnancov pôsobiacich v oblasti BOZP sa uskutoční na pôde NÚDCH v Bratislave. Prednášať budú podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zväzový inšpektor Ing. M. Gedaj. Vzdelávací seminár začína o 9.00 h v posluchárni v NÚDCH, Limbová č. 1 v Bratislave.

3. november 2021

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa dňa 4. novembra 2021 zúčastní v tíme vyjednávačov v nemocnici v Zlatých Moravciach od 10.00 h kolektívneho vyjednávania KZ pre ďalšie obdobie.

20. október 2021

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná previerku BOZP v dňoch 20.-21. októbra 2021 v Domove, n. o., Nádražná 649/6 v Partizánskom. 

19. október 2021

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj dňa 19. októbra 2021 poskytne metodickú pomoc v Záchrannej dopravnej zdravotnej službe v Bratislave.

6. október 2021

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj dňa 6. októbra 2021 poskytne metodickú pomoc v NTS Bratislava.

27. september 2021

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná previerku BOZP v dňoch 27.-28. septembra 2021 v Centre pre deti a rodiny v Martine a v dňoch 29.-30. septembra 2021 v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši.

22. september 2021

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná previerku BOZP v dňoch 22.-23. septembra 2021 v NsP Dunajská Streda. 

26. august 2021

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná previerku BOZP v dňoch 26.-27. augusta 2021 v Petržalskom domove seniorov v Bratislave.

25. august 2021

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastní členskej schôdze  ZO v zariadení Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach a metodickej pomoci v Nemocnici Kežmarok.

23. august 2021

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná previerku BOZP v dňoch 23.-24. augusta 2021 v DSS a ZPS Rača v Bratislave. 

19. august 2021

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastní metodickej pomoci v DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí.

18. august 2021

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastni rokovania s výborom ZO pri Domove v Poloninách v Novej Sedlici.

21. jún 2021

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa v dňoch 21.-23. júna 2021 zúčastní v Kežmarských Žľaboch seminára: „Prevencia v oblasti BOZP“.

17. jún 2021

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná previerku BOZP v dňoch 17.-18. júna 2021 v PROTETIKA v Bratislave. 

15. jún 2021

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná metodickú návštevu v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci.

24. máj 2021

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná previerku BOZP v dňoch 24.-25. mája 2021 v Zariadení sociálnych služieb „FÉNIX“ v Leviciach a v dňoch 26.-27. mája 2021 v Zariadení sociálnych služieb „JESEŇ ŽIVOTA“ v Leviciach.

3. máj 2021

 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykoná previerku BOZP v dňoch 03.-04. mája 2021 v DD a DDS  v Kremnici a v dňoch 05.-06. mája 2021 v Domove, n. o., Veľké Pole.