KZ s ANS

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená medzi SOZ ZaSS, LOZ a ANS podpísaná 1. 6. 2016 

Aktuálny zoznam členov ANS platný od 16. 05. 2023

Dodatok č. 11 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v znení jej Dodatkov č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9 a č.10 medzi SOZ ZaSS, LOZ, OZSaPA a ANS – podpísaný dňa 21.12.2022

Dodatok č. 10 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v znení jej Dodatkov č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8 a č.9 medzi SOZ ZaSS, LOZ, OZSaPA a ANS – podpísaný dňa 28.06.2022

Dodatok č. 9 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v znení jej Dodatkov č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6 , č.7 a č. 8 medzi SOZ ZaSS, LOZ, OZSaPA a ANS- podpísaný dňa 02.12.2021 

Aktuálny zoznam členov ANS platný od 4. 11.2021

Dodatok č. 8 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v znení jej Dodatkov č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6 a č.7 medzi SOZ ZaSS, LOZ, OZSaPA a ANS- podpísaný dňa 28.06.2021 

Aktuálny zoznam členov ANS platný od 26. 7. 2021

Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v znení jej Dodatkov č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6 medzi SOZ ZaSS, LOZ, OZSaPA a ANS – podpísaný dňa 18.12.2020

Aktuálny zoznam členov ANS platný od 19.6.2020

Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v znení jej Dodatkov č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 medzi SOZ ZaSS, LOZ, OZSaPA a ANS – podpísaný dňa 30.12.2019.

Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v znení jej Dodatkov č.1, č.2, č.3 a č.4 medzi SOZ ZaSS, LOZ, OZSaPA a ANS – podpísaný dňa 30.05.2019.

Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v znení jej Dodatkov č.1, č.2 a č.3 medzi SOZ ZaSS, LOZ, OZSaPA a ANS – podpísaný dňa 26.03.2019.

Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v znení jej Dodatkov č.1 a č.2 medzi SOZ ZaSS, LOZ, OZSaPA a ANS – podpísaný dňa 12.12.2018.

Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v znení jej Dodatku č.1 medzi SOZ ZaSS, LOZ, OZSaPA a ANS – podpísaný dňa 28.03.2018.

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi SOZ ZaSS, LOZ, OZSaPA a ANS – podpísaný dňa 21.12.2017.