REFERENCIE

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb pôsobí na Slovensku od roku 1990 a v súčasnosti zastupuje 46 nemocníc, 37 nemocníc s poliklinikami, 118 zariadení sociálnych služieb, 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, 8 liečebných kúpeľov a 14 iných zariadení čo je do kopy 259 základných odborových organizácii a zároveň 17 641 členov.

Referencie od našich členov:

Spolupráca so SOZ ZaSS je veľmi dobrá. Zamestnanci úradu vždy ochotne a trpezlivo odpovedajú na otázku a sú ochotní aj osobne pomôcť pri riešení problémov, ktoré vznikajú na pracovisku a týkajú sa priamo konkrétnych zamestnancov. Ďakujeme za pomoc, ochotu a trpezlivosť.