KONTAKTY

SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Bajkalská 29/B, 821 01 BRATISLAVA

IČO: 00683949

DOPRAVA MHD: Z hlavnej stanice: 74 (vystúpite na zastávke Mliekarenská) alebo 201 (vystúpite na zastávke Prievozská). Z autobusovej stanice: 202 alebo 212 (vystúpite na zastávke Prievozská).

Kontakty:

VEDENIE ZVÄZU:

Mgr. Anton SZALAY
predseda
Tel.: + 421 2 502 40 270
Mobil: 0903 407 332
E-mail: szalay@sozzass.sk
Ing. Daniela POCHYBOVÁ
podpredsedníčka

Tel.:  + 421 2 502 40 259
Mobil:  0911 510 005
E-mail: pochybova@sozzass.sk

ZAMESTNANCI ÚRADU SOZ ZaSS:

JUDr. Danica ŽEHNAJOVÁ
právnička

mzdová problematika, 
KZ a kolektívne vyjednávanie
Tel.: + 421 2 502 40 256
E-mail: zehnajova@sozzass.sk
Mgr. Ervín PARADI
právnik
pracovnoprávna problematika,
KZ a kolektívne vyjednávanie
Tel.: + 412 2 502 40 267
E-mail: paradi@sozzass.sk
PhDr. Eva SÝKOROVÁ
masmediálna činnosť,
personalistika (GDPR) a sociálna oblasť

Tel.: + 421 2 502 40 273
E-mail: sykorova@sozzass.sk
Klaudia KERTÉSZOVÁ
medzinárodná činnosť a sekretariát zväzu
Tel.: + 421 2 502 40 321
E-mail: kerteszova@sozzass.sk
sekretariat@sozzass.sk
Mgr. Ingrid ČOMOROVÁ
ekonomická
a hospodárska činnosť
Tel.: + 421 2 502 40 320
E-mail: comorova@sozzass.sk

Inšpektor BOZP:

Ing. Michal GEDAJ
Inšpektor BOZP
Tel.: + 421 2 502 40 253
E-mail: gedaj@sozzass.sk