Zamestnanci zariadení sociálnych služieb majú ťažkú prácu, za ktorú nedostávajú adekvátnu odmenu. Zástupcovia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) preto otvorili tému odmeňovania na rokovaní so štátnym tajomníkom rezortu práce Branislavom Ondrušom.

Platy týchto zamestnancov sa často darí držať nad úrovňou minimálnej mzdy len vďaka rôznym príplatkom a priemerný zárobok v tomto sektore nedosahuje ani 90 percent mzdy v národnom hospodárstve.

Stretnutie na žiadosť vedenia odborového zväzu

„Je dlhodobo známe, že odmeňovanie podľa tabuliek zaostáva za vývojom minimálnej mzdy v SR. Považujeme tento stav za neadekvátny, dehonestujúci, nakoľko pracovné pozície a náročnosť práce vykonávaná zamestnancami napr. v zariadeniach sociálnych služieb, odmeňovať len do výšky minimálnej mzdy doplatkami spôsobuje nezáujem mladej generácie pracovať za takýchto podmienok na týchto pracoviskách. Ak vláda neprijme opatrenia na zlepšenie odmeňovania, budeme svedkami klesajúcej kvality poskytovaných služieb seniorom a zdravotne postihnutým spoluobčanom,“ upozornil predseda SOZ ZaSS Anton Szalay.

Vedenie SOZ ZaSS dalo do pozornosti štátnemu tajomníkovi Ondrušovi aj niektoré negatívne skúsenosti z postupov zamestnávateľov voči odborovým funkcionárom a porušovanie ustanovení Zákonníka práce a iných právnych predpisov. Dotkli sa aj problematiky inšpektorátov práce a potrebe vrátiť sa k podmienke ich odbornej spôsobilosti.

Ďalšími témami boli rizikové práce a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Neobišli ani problematiku dodatkovej dovolenky a hľadanie riešenia aj cez odborné usmernenie. Veľkú pozornosť venovali predloženým návrhom dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na obdobie rokov 2024 a 2025.

Zdroj: PLUS 1deň, Spravy.zdravoteka.sk, SITA, TASR, tvdoktor.sk…..

Od SOZZASS