Dôstojná minimálna mzda

Venujme ešte chvíľu pozornosť téme minimálnej mzdy. Tú už prebíjajú iné problémy predvolebného zápasu, kde už tradične nepatrí problematika zamestnaneckého prostredia, a to napriek tomu, že prináša potenciál viac ako…

Stanovisko Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb k LP/2023/446 Návrhu poslankyne Národnej rady Kataríny Hatrákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zásadná pripomienka : nesúhlas Nesúhlas dávame k celému predloženému návrhu ako takému Odôvodnenie : Nesúhlasíme so zaradením profesie sociálny pracovník medzi zdravotnícke povolania. Pani poslankyňa uvádza, že predkladaný návrh zákona nemá…