Vážení členovia Konferencie predsedov ZO,

pozývame Vás na rokovanie Konferencie predsedov základných odborových organizácií Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, ktoré sa uskutoční dňa  11. apríla 2024  o 10.00 h v Hoteli SOREA Regia, Kráľovské údolie č. 6, Bratislava (spoločenská miestnosť na II. poschodí). Programom rokovania bude: Otvorenie; Voľba mandátovej a návrhovej komisie; Správa o činnosti a vyhodnotenie plnenia Programových úloh SOZ ZaSS za rok 2023; Správa mandátovej komisie o účasti delegátov na rokovaní; Zhodnotenie  čerpania rozpočtu SOZ ZaSS s dôvodovou správou za rok 2023; Stanovisko revízoriek účtov k rozpočtu zväzu za rok 2023; Návrh rozpočtu SOZ ZaSS na rok 2024 s komentárom; Stanovisko revízoriek účtov k rozpočtu zväzu za rok 2024; Program SOZ ZaSS a plán akcií  na rok 2024; Zvolanie IX. zjazdu SOZ ZaSS v roku 2025; Dôležitosť účasti vo voľbách do európskeho parlamentu nielen na Slovensku – 8. jún 2024;  Návrh na Uznesenie Konferencie predsedov ZO SOZ ZaSS; Záver.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS

POZVÁNKA na rokovanie Konferencie predsedov základných odborových organizácií SOZ ZaSS, ktoré sa uskutoční dňa 11. apríla 2024 o 10.00 h v Hoteli SOREA Regia, Kráľovské údolie č. 6 v Bratislave. SPLNOMOCNENIE a PRIHLÁŠKA DO DISKUSIE DOPRAVA.

Od SOZZASS