Ak by prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti určené pre celý sektor zdravotníctva boli alokované len do pár vybraných nemocníc, považovali by sme ako Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZASS) za neférové a diskriminačné. Miliarda eur na rekonštrukciu budov a modernizáciu technického vybavenia má ísť do nemocníc a slúžiť zdravotníkom a pacientom po celom Slovensku. Žiadame preto vládu SR, aby pri prideľovaní týchto prostriedkov postupovala otvorene a transparentne.

Rokmi finančne podvyživené slovenské zdravotníctvo bude mať už čoskoro jedinečnú príležitosť vyčerpať celkovo až 1,53 mld. eur z plánu obnovy. Takmer miliarda z tohto balíka smeruje na investície do modernizácie budov a technického vybavenia nemocníc. 

„Máme informácie, že malé a stredné nemocnice, ktoré nie sú v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, sa nebudú môcť uchádzať o peniaze z plánu obnovy. To by malo, samozrejme, negatívne dôsledky pre zdravotníkov, ktorí v týchto zariadeniach pracujú, ale aj pre pacientov. Zároveň to znamená vytvorenie ešte väčších rozdielov medzi štátnymi nemocnicami a tými ostatnými,“ upozornil Anton Szalay, predseda SOZ ZASS.

„Ak by padlo rozhodnutie, že o tieto prostriedky sa môžu uchádzať len veľké štátne nemocnice, zdravotníci a pacienti v regiónoch zrejme z tohto balíka určeného pre celé slovenské zdravotníctvo, neuvidia nič. Ide pritom o nemocnice, ktoré slúžia desiatkam tisíc obyvateľov v okresných mestách a ich spádových oblastiach. Aj preto som dnes požiadal ministra zdravotníctva o zvolanie odvetvovej tripartity, na ktorej by sa prerokovala aj táto téma,“ dodáva Anton Szalay. 

SOZ ZASS preto tento prístup považuje za diskriminačný. Zároveň žiadame vládu a ministerstvo zdravotníctva o čo najskoršie predstavenie férového návrhu využitia peňazí z plánu obnovy pre zdravotníctvo. 

Od SOZZASS