Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) žiada zvýšenie tarifných platov. Stabilizačný príspevok pokladá za nesystémový krok. Uviedol to v reakcii na vyplatenie stabilizačného príspevku vybraným zamestnancom sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny. TASR o tom informoval predseda SOZ ZaSS Anton Szalay

“Apelujeme na zvyšovanie tarifných miezd, aby sa ľuďom zvyšovali príjmy na základe mesačnej mzdy, čím by sa zvýšila aj ich celková životná úroveň,” uviedol Szalay. Priblížil, že sa zabudlo na ďalšie profesie, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb pracujú, no zarábajú len o čosi viac, ako je minimálna mzda na Slovensku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyplatilo vybraným zamestnancom sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny stabilizačný príspevok v celkovej sume 49.742.493 eur.

Táto suma bola prerozdelená medzi 18.678 zdravotníckych a sociálnych zamestnancov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rovnako odborných pracovníkov či opatrovateľov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) aj v teréne z celkového počtu vyše 26.000 zamestnancov, ktorí spĺňali nároky na stabilizačný príspevok.

Autor: TASR

Bratislava 17. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Od SOZZASS