Various different Euros background

Dňa 19. januára 2023 sa uskutočnilo rokovanie Výkonného výboru Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, na ktorom sa mimo iného diskutovalo aj o vyhodnotení „Výzvy“ zameranej na „stabilizačný príspevok“ pre zdravotníckych pracovníkov (25 povolaní) prijatý vládou v závere roka 2022. Po zmenách v zákonoch bolo prezentované aj MZ SR, že financie 5 000 € brutto budú len zdanené a zamestnanec, ktorý sa zaviaže u zamestnávateľa pracovať ďalšie tri roky práce dostane cca 4050 € na základe podpísanej dohody. SOZ ZaSS disponuje písomnými podkladmi, v ktorých je jasne nespočetne veľakrát zvýraznená nespokojnosť zamestnancov s realizáciou vyplatenia stabilizačného príspevku.

                                 Zamestnanci sú pobúrení a cítia sa oklamaní !!!

Nesystémový krok vlády prináša neštandardné postupy zamestnávateľov.

Zamestnancom boli vyplácané mzdy také nízke, že im dokonca neboli v niektorých prípadoch odvedené zrážky na exekúcie, na odbory, na hypotéky a namiesto vyššie uvedenej čistej sumy dostali na základe 25% dane len 3600 €.

Obdobný postup, ale s nižšími sumami schválila vláda aj pre zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb. Okrem toho, že vytvorila rôznu úroveň príspevkov zabudla na niektoré skupiny zamestnancov, čo sa snažíme riešiť s MPSVR SR. Obávame sa, že ak pristúpia na dohody, opäť budú sklamaní s postupom zamestnávateľov a očakávané finančné čiastky pre vysoké zdanenie nedostanú.

Žiadame vládu, aby prestala prijímať nesystémové opatrenia a nezhoršovala životnú úroveň zamestnancov v zdravotníctve a v oblasti sociálnych služieb „atomovkami.“ Nehovoriac o tom, že v službách je každý potrebný na svojom poste a realizuje sa tímová práca, ale to vy asi neviete, čo to tímová práca je. Ako chcete napraviť krivdy, ktoré ste rýchlo prijímanými nezmyslami spôsobili?

Bratislava 19. január 2023

                                                                                                             členovia  VV SOZ ZaSS

Od SOZZASS