Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb ( SOZ ZaSS ) má výhrady voči opatreniam rezortu zdravotníctva k prerozdeleniu financií pre zdravotnícke subjekty, ktoré sú súčasťou programovej vyhlášky na rok 2024. Vyhláška podľa odborárov zasahuje do kontrahovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti, pričom neberie do úvahy zabezpečenie adekvátnych podmienok pre zdravotnícky aj nezdravotnícky personál.

Zväz vyjadril znepokojenie nad opatrením uvedeným v dôvodovej správe programovej vyhlášky, ktoré vyzýva štatutárov na vykonanie hĺbkových finančných a personálnych kontrol. Tieto kontroly sa sústreďujú najmä na náklady na mzdy a s tým súvisiacich náležitostí.

Narušenie dôležitých kolektívnych zmlúv

SOZ ZaSS upozorňuje, že tieto kontroly by mohli viesť k narušeniu dôležitých kolektívnych zmlúv medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov v ústavných zdravotníckych zariadeniach, čo by mohlo mať vážne následky na stabilizáciu personálu v nemocniciach a poskytovanú zdravotnú starostlivosť.

Ministerstvo financií usmerňuje Dolinkovú, rozpočet s úspornými opatreniami nepočíta a ich potenciál je nižší ako 99 miliónov eur

„Kolektívne zmluvy predstavujú základný mechanizmus pre udržanie kvalifikovaného personálu v zdravotníckych zariadeniach a vytváranie benefitov, ktoré sú pre zamestnancov zásadné. Ich ignorovanie alebo narušenie by mohlo mať vážne dôsledky nielen na personálne zloženie nemocníc, ale aj na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ vysvetľuje predseda SOZ ZaSS Anton Szalay.

Ohrozená kontinuita zdravotnej starostlivosti

„Ak ministerstvo zdravotníctva nevezme do úvahy pripomienky SOZ ZASS a nevyčlení dostatočné finančné zdroje pre nemocnice v tomto roku, môžeme očakávať vážne sociálne nepokoje medzi zamestnancami nemocníc, ktoré by mohli vážne ohroziť kontinuitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uzavrel Anton Szalay.

Autor: SITA, Diana Myšáková

Od SOZZASS