Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v stredu 27.10. 2021 od 15,00 h. sa uskutočnilo druhé kolo kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme pre rok 2022. Rokovanie bolo podporované protestným zhromaždením zástupcov všetkých odborových zväzov združených v KOZ SR na Námestí Slobody v Bratislave.

Okrem hlavných vyjednávačov sociálnych partnerov sa kolektívneho vyjednávania zúčastnil aj minister financií. Hneď na úvod nám vysvetlil kondíciu štátneho rozpočtu na budúci rok a tým dal zreteľne najavo, že peniaze na valorizáciu pre zamestnancov štátnej správy nie sú, resp. by boli, keby sme presvedčili jeho koaličných partnerov, aby podporili prijatie troch zákonov: o dôchodkovej reforme, dlhovej brzde a výdavkových stropoch. Pokiaľ by sme „spolupracovali“, mohla by byť uvoľnená finančná rezerva vo výške cca 500 mil.€ na valorizáciu platov zamestnancov v štátnej správe. Takéto vyjadrenia ministra ako vyjednávači KOZ SR považujeme za vydieranie. Takto mu to odprezentovala aj viceprezidentka KOZ SR.

V druhej časti rokovania, po odchode ministra financií, zástupcovia vlády len potvrdili jeho slová a vzhľadom na to, že nemali kompetencie (pokiaľ sa nedohodnú koaličné strany na prijatí vyššie uvedených zákonov) na ponuku akejkoľvek výšky valorizácie, navrhli termín ďalšieho kola kolektívneho vyjednávania zhruba o tri týždne, po rokovaniach koaličných partnerov. Čo sa týka ďalších benefitov vyplývajúcich z KZVS pre štátnych a verejných zamestnancov, zotrvávame na návrhoch, ktoré sme predložili v prvom kole kolektívneho vyjednávania. Zástupcovia zamestnávateľov však nenaznačili, s ktorými z jestvujúcich benefitov platných v tomto roku, nepočítajú pre ten budúci. Tak sme zostali na bode nula aj po dvoch vyjednávaniach.

V závere rokovania viceprezidentka KOZ SR p. Uhlerová informovala zástupcov vlády, že pokiaľ sa na kolektívnych zmluvách nedohodneme, využijeme v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní konanie pred sprostredkovateľom.

V závere rokovania som požiadal o vyjadrenie stanoviska zástupcov vlády, ale aj zamestnávateľov k rozpočtovaniu financií na vyplatenie odmien v sume 100€ na základe podpísaných platných KZVS na tento rok vo výplate v novembri 2021. Boli sme uistení, že financie majú všetci zriaďovatelia k dispozícii a nemôže nastať situácia, že by tí, ktorí majú na vyplatenie uvedenej odmeny nárok, že by ju nedostali.

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

verím, že nás aj naďalej budete podporovať v našom snažení a pokiaľ to bude potrebné, že nás podporíte aj masívnejšou osobnou účasťou na ďalších prípadných aktivitách. Zamestnanci nemôžu niesť neschopnosť vlády na svojich pleciach. Zníženie životnej úrovne rodín nemôžeme  akceptovať, preto musíme byť aktívnejší a hlasno vyjadriť svoj postoj k celej situácii kvality života na Slovensku. sme v tom spoločne, len masívna podpora našim aktivitám môže priniesť želaný efekt.

Bratislava 29. 10. 2021   

                                                                                                                                           Mgr. Anton Szalay

                                                                                                                                           predseda SOZ ZaSS

Od SOZZASS