Dňa 2. decembra 2022 sa konalo kolektívne vyjednávanie Dodatku č. 17 ku KZVS medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky. Dodatok č. 17 je zverejnený na webovej stránke www.sozzass.com v časti Kolektívne zmluvy.

Bratislava 2. decembra 2022

Od SOZZASS