Lekári by mali na základe dohody s vládou dostať za každý odpracovaný rok 0,015- až 0,025-násobok priemernej mzdy, pričom plat by sa im zvyšoval do 30 rokov praxe. Ostatní zdravotníci nateraz 0,01-násobok a zohľadňovalo by sa im najviac 20 rokov praxe.

Vláda sa snažila zabrániť odchodu stoviek lekárov a dosiahnuť dohodu s lekárskymi odborármi aj vyššími platmi.

Dohoda okrem iného počíta aj s tým, že lekári by mali oproti ostatným zdravotníkom dostať viac peňazí za odpracované roky.

A práve toto zvýhodnenie vyvolalo reťazovú reakciu ostatných zdravotníckych profesií. Odbory, ktoré ich zastupujú, sú pripravené žiadať viac.

Iná suma za roky praxe

Na vysvetlenie, pred niekoľkými týždňami bolo schválené navýšenie základných platov pre 25 zdravotníckych profesií vrátane lekárov.

Každá profesia má iný základný plat v závislosti od náročnosti práce.

To, čo však mali všetky profesie spoločné, bola suma, o ktorú sa im bude zvyšovať plat za každý odpracovaný rok. Suma bola určená ako 0,01-násobok z priemernej mzdy, čo je na budúci rok 12 eur.

Dohoda medzi Lekárskym odborovým združením a vládou však znamená, že lekári by mali dostať nielen ďalšie navýšenie základných platov, ale aj vyššiu sumu za roky praxe, a to 0,015- a 0,025-násobok – čiže v budúcom roku 18, respektíve 30 eur.

Príklad: Kým desaťročná prax u lekára špecialistu by bola ohodnotená sumou 300 eur a u lekára bez špecializácie sumou 180 eur, tak u ostatných zdravotníkov 120 eur (sumy sú uvedené v hrubom).

Lekárom by sa tiež suma mala zvyšovať až do 30 rokov praxe, ostatným zdravotníkom len do 20 rokov praxe.

Návrh zvyšujúci platy lekárov ešte nie je schválený, v parlamente sa má prerokúvať v stredu. Treba tiež povedať, že LOZ urobilo ústupok, keďže ich pôvodná požiadavka bola vyššia.

Dorovnanie

„Nemôžeme preferovať jednu skupinu zamestnancov, aj keď je pre liečbu pacientov rozhodujúca,“ hovorí predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych vecí Antony Szalay.

Pýta sa, prečo by mali mať lekári iný koeficient za roky praxe, a hovorí, že ho budú žiadať pre všetkých. Odborový zväz zastupuje viaceré zdravotnícke profesie.

„Určite sa obrátime na poslancov Národnej rady SR a budeme žiadať, aby zdravotnícki zamestnanci mali koeficient za roky praxe v takej istej výške ako lekári,“ hovorí.

Rovnako tak budú žiadať tú istú dĺžku praxe, v opačnom prípade ide podľa neho o diskrimináciu. Zároveň nevylúčil, že požiadajú poslancov, aby to dali preskúmať Ústavnému súdu.

„Rozdielom vzniknutým medzi lekármi a iným zdravotníckym personálom sa zaoberáme či už v rámci internej komunikácie v OZ SaPA, ako aj na zdravotníckom výbore, kde je predmetom diskusie aj rozpočet. Verím, že rozpočet bude naklonený v prospech sestier a pôrodných asistentiek a že dospejeme k rozumnému riešeniu, v rámci ktorého bude všetok zdravotnícky personál spokojný,“ uviedla zase predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monika Kavecká, ktoré je zároveň poslankyňou OĽaNO.

Reťazová reakcia

Reakcie prišli aj zo strany záchranárov. Predsedníčka odborov pri bratislavskej záchranke Zuzana Pukancová hovorí, že jej kolegovia nie sú spokojní a žiadajú, aby sa problém riešil.

„Vždy keď sa navýšia mzdy jednej profesii, reťazovo to isté začnú žiadať aj ostatné profesie,“ hovorí.

Po diskusii s kolegami plánujú predložiť vlastný návrh koeficientov. Zatiaľ nevie, v akej výške, no hovorí, že určite budú požadovať zohľadnenie 30 rokov praxe. „Tých 30 rokov praxe predložíme na diskusiu, lebo je to oprávnená požiadavka,“ hovorí Pukancová.

Monika Trechová, prezidentka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov (logopédi či laboratórni diagnostici), hovorí, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti je tímová práca.

„V systéme sú povolania, ktoré počtom sú marginálne voči lekárom, ale ich výkon má často rozhodujúcu výpovednú hodnotu a bez ich výkonu by napr. lekár niekedy ťažko stanovoval diagnózu či monitoroval liečbu, ale aj povolania, ktoré nefarmakologickými postupmi navracajú kvalitu života ťažko chorým pacientom. Tieto snahy glorifikovať jedno povolanie považujeme za neúctu a pohŕdanie ostatnými zdravotníckymi povolaniami,“ uviedla Trechová.

Podľa vlastných slov nevie pochopiť, že predstavitelia štátu nedokážu zvolať okrúhly stôl, kde by sa spoločne hľadali východiská.

„Koeficient, ktorým sa navyšujú platy ostatných zdravotníkov oproti lekárom, je výsmechom a spoločenskou degradáciou ostatných povolaní a vôbec nerieši takú dôležitú ambulantnú sféru,“ uviedla Trechová.

Ďalšie požiadavky zatiaľ nie sú

Ministerstvo zdravotníctva uvádza, že takéto požiadavky ďalších zdravotníckych profesií zatiaľ neregistruje. Hovorí, že uplynulé mesiace sa snažili nájsť možnosti zlepšenia personálnej otázky v zdravotníctve.

„Veríme, že sa nám to sčasti podarilo aj tým, že sme všetkým 25 zdravotníckym profesiám zdvihli platy práve cez navýšenie koeficientov a zarátavanie rokov praxe. V súvislosti so mzdovým automatom, vďaka ktorému sa každoročne mzdy zdravotníckych pracovníkov navyšujú, sme tak v rámci životnej úrovne zabezpečili konkurencieschopnosť minimálne s okolitými krajinami,“ uviedla hovorkyňa rezortu Petra Lániková.

Ministerstvo chce zároveň predstaviť koncepciu Národnej stratégie stabilizácie ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2030.

„Cieľom rezortu naďalej ostáva zlepšiť jednak kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj pracovných podmienok zdravotníckych pracovníkov. V odbornej diskusii k tejto téme budeme preto určite pokračovať aj v budúcnosti,“ uviedla Lániková.

Ministerstvo všetkým zdravotníkov okrem lekárov ponúka stabilizačný príspevok – no týka sa len tých, ktorí pracujú v nemocniciach. Na tri roky predstavuje sumu 5000 eur, čo je v prepočte 140 eur mesačne v hrubom. V prípade, že zdravotník odíde z nemocnice skôr ako o tri roky, alikvotnú čiastku bude musieť vrátiť.

Príspevok sa nevypláca automaticky, zdravotník oň musí požiadať – avšak ponuka príspevku je časovo limitovaná do konca novembra.

Rozdiel v koeficientoch

Návrh za roky praxe pri lekároch znie:

Lekár bez špecializácie by mal za každý rok praxe dostať navýšenie o 0,015-násobku priemernej mzdy. Maximálne do 30 rokov praxe.

Lekár so špecializáciou by mal za každý rok praxe dostať navýšenie o 0,025-násobku priemernej mzdy. Maximálne do 30 rokov praxe.

Už schválená legislatíva:

Ostatní zdravotníci dostanú navýšenie za každý rok praxe o 0,01-násobok priemernej mzdy. Maximálne do 20 rokov praxe.

Autor: Jana Čunderlíková, aktuality.sk

Od SOZZASS