Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb požiadal ministra zdravotníctva, aby v čo najkratšom možnom termíne zvolal rokovanie odvetvovej tripartity. Podľa Asociácie nemocníc Slovenska nedostatok financií v praxi ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Zástupcovia zamestnávateľov aj zamestnancov chcú s ministrom rokovať aktuálnej situácii v rezorte.

Predseda zväzu Anton Szalay potvrdil, že impulz prišiel od Asociácie nemocníc Slovenska (ANS), ktorá sa so zdravotnými poisťovňami nedohodla na dodatkoch zmlúv.

„Ako vyplynulo z rokovaní, nemocnice združené v ANS nebudú mať peniaze ani na navýšenie miezd pre zamestnancov, ktoré vyplýva zo zákona. To by vyháňalo ďalších zdravotníckych pracovníkov zo systému. Okrem lekárov a sestier v rezorte chýbajú aj ďalšie profesie, sanitári, rádiologickí asistenti a ďalšie profesie,“ upozornil Anton Szalay.

Ohrozená starostlivosť

Zástupcovia nemocníc z Asociácie nemocníc Slovenska sa nedohodli so zdravotnými poisťovňami na nových dodatkoch, ktoré majú pokrývať zvýšené náklady na valorizáciu miezd, zvýšené osobné náklady a náklady spojené s rastom energií.

„Musíme konštatovať, že aj po dlhých a konštruktívnych rokovaniach k dohode o dodatkoch nedošlo, keďže všetky zdravotné poisťovne deklarovali, že prijatý štátny rozpočet tieto oprávnené nároky nemocníc nepokrýva,“ informovala asociácia.

Podľa jej vyhlásenia nedostatok financií v praxi ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

„Obávame sa, že to môže spôsobiť problémy s udržaním a motiváciou zdravotníckeho personálu a vyplácaním miezd zdravotného personálu,“ uviedli zástupcovia asociácie.

Asociácia združujúca 80 nemocníc, liečební a ústavov pokladá za nevhodné, že počas prebiehajúcej pandémie, keď je problém udržať chod nemocníc, nie je garantované ani financovanie minimálnych mzdových nárokov zdravotníkov.

Hlavné témy

Šéf odborového zväzu Anton Szalay informoval, že na pôde odvetvovej tripartity chcú prerokovať najmä finančné otázky.

„Jednou z tém je suma, ktorú ministerstvo financií zmrazilo z platby štátu za štvrtý kvartál, ďalej nás zaujíma, ako to bude s financiami na tento rok, či sa rezerva dostane do zdravotníctva, či sa bude sedemeurový covidový príplatok vyplácať do budúcnosti. Tiež nás zaujíma plán obnovy,“ povedal Szalay.

Odborárov zaujíma aj situácia okolo koeficientov pre základné platy zdravotníkov. „To, o čom sa celé leto diskutovalo, ostalo akosi vo vzduchu. Vidíme, že je to o nerovný súboj. Minister financií blokuje peniaze pre zdravotníctvo,“ konštatoval šéf odborového zväzu.

Všeobecná zdravotná poisťovňa má aktuálne štandardný zmluvný vzťah so všetkými nemocnicami. „Nové zmluvné podmienky a ďalšie témy budú predmetom nasledujúcich rokovaní,“ uviedla jej hovorkyňa Eva Peterová.

Rokovanie s poisťovňami

Zdravotná poisťovňa Dôvera ponúkla zástupcom Asociácie nemocníc Slovenska zvýšenie platieb na krytie mzdových nárokov v súlade so schváleným rozpočtom verejnej správy na rok 2022.

„Okrem toho sme im ponúkli možnosť ďalšieho zvýšenia platieb v závislosti od uvoľnenia rezervy, ktorá je zahrnutá v štátnom rozpočte v kapitole pre zdravotníctvo. Zástupcovia ANS toto zvýšenie odmietli, považujú ho za nedostatočné,“ uviedla Dôvera s tým, že v rokovaniach sa bude pokračovať.

Asociácia štátnych nemocníc ohlásila rokovania s jednotlivými poisťovňami v priebehu tohto týždňa.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že do zmluvných vzťahov medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami nevstupuje a je na nich, aké zmluvné podmienky si vyrokujú.

Redaktorka Zdravotníckych novín:  Mgr. Monika TOPORCEROVÁ                 

Od SOZZASS