Juraj Mikula, moderátor:

Ministerstvo zdravotníctva plánuje zmeny vo vzdelávaní zdravotníkov. Jednou z nich bude aj skrátenie štúdia zubného lekárstva a ďalšou zavedenie duálneho vzdelávania v niektorých odboroch. Experti hovoria, že novinky môžu priniesť zlepšenia, na druhej strane apelujú na ich správne nastavenie, aby nezaťažili systém.

Nina Alžbetkinová, redaktorka:

Časti duálneho vzdelávania chce ministerstvo zaviesť už počas jesene. Viaceré kroky rieši priamo so školami a ministerstvom školstva. Zo stanoviska rezortu zdravotníctva vyberáme.

„Po analýze systému sme našli benefity aj limity duálneho vzdelávania vo vzťahu k praktickému vyučovaniu v jednotlivých zdravotníckych študijných odboroch. V rámci praktického vyučovania pripravujeme experimentálne overovanie systému duálneho vzdelávania v niektorých technických študijných odboroch.“

A to konkrétne u zdravotníckych a farmaceutických laborantov. Šéf Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay hovorí, že štát by mal vytvoriť podmienky na lepšie vzdelávanie mladých zdravotníkov. Upozorňuje však na to, že by to mohlo ešte viac zaťažiť tých, ktorí budú študentov učiť priamo v praxi.

Anton Szalay, šéf Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb:

Stavy sú odborných zamestnancov poddimenzované a nestíhajú sa prakticky starať o pacientov.

Nina Alžbetkinová, redaktorka:

Zároveň však dodáva, že duálne vzdelávanie je dobrý krok.

Anton Szalay, šéf Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb:

Ak by to prebiehalo na školách, kde by mali moderne vybavené učebne, tak tam vidím, že by to mohlo pomôcť, že by sa tam naučili všetky praktické veci.

Nina Alžbetkinová, redaktorka:

Ministerstvo plány už predstavilo poslancom zdravotníckeho výboru. Viacerí reagovali podobne. Upozornili aj na nedostatok sestier, pre ktoré by bola výučba študentov nereálna. Rezort viac detailov neprezradil ani pri zmene ďalšieho vzdelávania, a to zubných lekárov. Na skrátení terajšieho 6-ročného štúdia na 5 rokov pracuje skupina, ktorej členmi sú fakulty, hlavná odborníčka a aj Slovenská komora zubných lekárov. Jej prezident Igor Moravčík hovorí, že systém musia nastaviť tak, aby bolo vzdelávanie dostatočné.

Igor Moravčík, prezident SKZL:

Čiže ja budem v celom tom procese apelovať za Slovenskú komoru zubných lekárov na to, aby ozaj tá praktická príprava bola dostatočná.

Nina Alžbetkinová, redaktorka:

Vo väčšine krajín EÚ trvá štúdium zubného lekárstva 5 rokov. 6-ročné je okrem Slovenska už iba v Belgicku, Francúzsku a Nemecku. Kedy by zmeny mohli začať platiť, zatiaľ jasné nie je. Nina Alžbetkinová, Slovenský rozhlas.

Zdroj: Slovenský rozhlas

Od SOZZASS