Záhady konsolidácie verejných financií: Na konsolidačné opatrenia nemocnice potrebujú dodatočné zdroje od štátu

23.1.2024

Európske zdravotníctvo

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) zaslala štátnemu tajomníkovi Ministerstva zdravotníctva SR Michalovi Štofkovi a riaditeľovi Inštitútu zdravotných analýz Matejovi Mišíkovi list s požiadavkou o dofinancovanie zariadení ANS v roku 2024 v celkovej výške 119,24 milióna eur. Nemocnice nevedia nájsť peniaze na mzdy zamestnancov ani na ďalšie výdavky.

S rezortom zdravotníctva nemocnice rokujú o navýšení finančných zdrojov, avšak zatiaľ bez výsledku. Aktuálne majú na stole aj požiadavku Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) na zvýšenie platov nezdravotníckych pracovníkov a zvýšenie príplatkov za prácu v sobotu. Vo štvrtok 18. januára sa uskutočnilo ďalšie stretnutie na ministerstve, ktorého sa okrem zástupcov rezortu a ANS zúčastnili aj zástupcovia zdravotných poisťovní a Asociácie štátnych nemocníc. Predmetom bola programová vyhláška a rozpočet. Výkonná riaditeľka Kancelárie ANS Ľubomíra Slavíková v komunikácii s nezdravotníckymi odborármi konštatovala, že rezort na rokovaniach zatiaľ neuviedol žiadne čísla, a teda vôbec nevedia, s čím môžu rátať.

Najviac minú na valorizáciu miezd a infláciu

Prezident ANS Marián Petko v liste adresovanom štátnemu tajomníkovi uvádza, že na základe predbežných zverejnených informácii z navrhovaného rozpočtu pre zdravotníctvo na tento rok, predstavuje nárast výdavkov na ústavnú zdravotnú starostlivosť 507 miliónov eur. Z tejto sumy je 228 miliónov alokovaných na dofinancovanie valorizácie miezd a inflácie. Zariadenia ANS zabezpečujú asi 42 percent ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, čiže suma, ktorú ANS požaduje je 96 miliónov eur. Z údajov o počtoch poistencov vyplýva, že asi 61 percent sumy (59 miliónov) by malo byť prerozdelených Všeobecnej zdravotnej poisťovni, 29 percent (28 miliónov) poisťovni Dôvera a 10 percent (9 miliónov) Unionu. Ďalších 70 miliónov eur má byť alokovaných na zmeny politík a spomínaných vyše 191 miliónov na dofinancovanie nemocníc.

Na špecializovanú ambulantnú starostlivosť bude podľa Petka potrebných 145 miliónov eur a Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (zväčša oddelenia, ktoré nemajú lôžka, ale venujú sa predovšetkým diagnostike) 3 milióny eur. Z toho ANS požaduje dofinancovanie v objeme 14 miliónov. Celková požiadavka asociácie na dofinancovanie v roku 2024 je teda 110 miliónov plus dodatočných 9,24 milióna, ktoré si vyžiada vládou navrhovaný balík konsolidačných opatrení. Táto suma bude spôsobená zvýšením sadzby zdravotných odvodov o 1 percento.

Z rezortu zdravotníctva pre Zdravotnícky denník potvrdili, že na ministerstve sa uskutočnilo niekoľko rokovaní so zástupcami ANS ohľadom rozpočtu a súvisiacich vykonávacích predpisov. „Od ANS sme oficiálne dostali požiadavku na potrebu financovania, momentálne sme si ešte vyžiadali potrebné dodatočné podklady, bez ktorých nevieme túto požiadavku automaticky validovať. Súčasne sme na rokovania prizvali aj zástupcov zdravotných poisťovní a Asociácie štátnych nemocníc, aby sme mohli celú tému zastrešiť efektívnejšie,“ uviedlo ministerstvo.

Téma rozpočtu a financovania súvisí aj s vyjednávaniami dodatku ku kolektívnej zmluve medzi ANS a nezdravotníckymi odborármi, ktorí žiadajú navýšenie miezd. Rezort doplnil, že podľa legislatívy nemá priamu kompetenciu vstupovať zmluvných vzťahov medzi nemocnicami a zamestnancami, ale snaží sa o to, aby pri ich uzatváraní došlo ku konsenzu.

Budú zamestnanci štrajkovať?

Nezdravotnícki pracovníci sú sanitári, technici, zamestnanci kuchýň, údržby a upratovania, dokumentačné sestry, administratívni zamestnanci a ďalší, ktorí rovnako ako zdravotníci zabezpečujú plynulý chod nemocníc. Zástupcovia Asociácie nemocníc Slovenska odmietli ich požiadavky, keďže by to pre zamestnávateľov združených v ANS znamenalo priveľký nárast nákladov. Pracovníci združení v SOZ ZaSS informovalo, že navýšenie základných platov o 10 percent, ktoré požadujú, by nemocnice ANS stálo 6,8 milióna eur. Navrhované zvýšenie príplatkov za prácu v sobotu by prinieslo rast nákladov o 3,5 milióna eur. Zväz však poukázal na to, že nastavenie základných platov nezdravotníkov sa odvíja len od výšky minimálnej mzdy. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií z roku 2022 celkovo pracovalo v zdravotníctve 118 363 osôb. 30 530 z nich, teda necelých 26 percent, bol nezdravotnícky personál.

Odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb ohlásil, že zvažuje vyhlásenie štrajkovej pohotovosti, vzhľadom na aktuálnu situáciu a výraznú nespokojnosť nezdravotníckeho personálu. Apeluje na kompetentných, aby zabezpečili dostatočný objem financií, ktoré pokryjú výdavky aj na kolektívne zmluvy medzi zamestnávateľmi a odbormi.

Predseda SOZ ZaSS Anton Szalay na otázky Zdravotníckeho denníka reagoval, že po rokovaní ANS a ministerstva ich asociácia nemocníc informovala, že programové rozpočtovanie má byť v medzirezortnom pripomienkovom konaní budúci týždeň, teda na prelome januára a februára. ANS avizovala, že návrh vyhlášky zašle aj sociálnym partnerom a bude ho pripomienkovať. „Zo strany ministerstva zdravotníctva a ďalších došlo k argumentácii, že navýšenie zdrojov sa nemá odvíjať od počtu zamestnancov ale od takzvanej produkcie, čo sme rozporovali, keďže gro napočítaného navýšenia sa predsa týka zvyšovania zákonných mzdových nárokov a nepovažujeme za korektné meniť filozofiu a prístup k nápočtom v druhej polovici januára, keď sa blíži výplatný termín a nemáme ešte žiadnu dohodu ani o preddavkoch,“ uviedla asociácia. Podľa Szalaya situácia nie je dobrá a zväzu komplikuje vyjednávanie s ANS. „Budeme iniciovať ďalšie kolo rokovaní,“ tvrdí.

Autor: Lucia Hakszer, www.zdravotnickydennik.sk

Od SOZZASS