Realita premietnutá do návrhu rozpočtu je skôr deštrukčná až likvidačná.“

     Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok pre sektor zdravotníctva vnímame  ako hrubý rozpor s Programovým vyhlásením vlády, v ktorom sú uvedené okrem iného i nasledovné konštatovania, napr. že vláda sa bude usilovať nastaviť funkčný zdravotný systém a tiež deklaruje, že kľúčovými hodnotami v systéme zdravotníctva sú spravodlivosť, solidarita, kvalita a rovnosť prístupu k zdravotnej starostlivosti pre každého občana. Ďalšie záväzky sú veľmi ambiciózne, ale realita premietnutá do návrhu rozpočtu je skôr deštrukčná až likvidačná.

Len verbálna deklarácia nestačí

     Opakovane hovoriť o tom, že vláda si uvedomuje kľúčovú úlohu zdravotníckych pracovníkov a ďalších pracovníkov v zdravotníctve a že sa zasadí o zlepšenie ich pracovných podmienok a motivačného prostredia tak, aby pracovníci v zdravotníctve zostali a takisto aby sa vracali za prácou späť na Slovensko, nestačí. Týmto návrhom rozpočtu, ktorý nepočíta ani s krytím zákonného nárastu tarifných platov od 1. januára 2022, sa určite dosiahne úplne iný efekt.

     Ak sa v pláne obnovy uvádza, že existujúca sieť nemocníc na Slovensku je výrazne zastaraná, alebo ďalšie konštatovanie, že zdravotnícky personál je „prestarnutý“, že chýbajú financie na vybavenie či opravy nemocníc, tak týmto návrhom zákona o štátnom rozpočte sa vzdaľujeme vyspelým krajinám, a naše zdravotníctvo sa ako „Titanic“ postupne potápa a smeruje k východu a juhu Európy. Ak občania očakávali smelé plány vlády v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb s cieľom zlepšovania zdravotného stavu a dožitia vyššieho priemerného veku obyvateľov, tak predložený návrh dáva týmto cieľom „ranu pod pás“.

     V období, keď dennodenne počúvame o tretej vlne pandémie, ktorá plní nemocničné lôžka, keď je dlhodobo nedostatok personálu, keď sú ľudia vyčerpaní, psychicky vyhorení a zvažujú čo najskôr najskorší odchod z našich nemocníc, je to v podstate eutanázia na vlastnom národe.

Požiadavky na poslancov parlamentu

     Žiadame poslancov Národnej rady SR, aby rozpočet pre rezort navýšili, veď stačí pozrieť za rieku Moravu, kde sa nachádzajú nemocnice, poisťovne, ale aj odmeňovanie zamestnancov, aj preto tam pracuje niekoľko tisícok našich odborníkov. Obdobný scenár odchodu našich odborníkov odborníkov je reálny z južných okresov do Maďarska a zo severných okresov do Poľska, kde si vláda aj poslanci uvedomili nevyhnutnosť a dôležitosť zdravotnej starostlivosti a podľa toho na túto oblasť poskytli finančné prostriedky – na chod nemocníc a na mzdy personálu.

     Spamätajte sa a smerujte napr. platby štátu za svojich poistencov k úrovni 5 %, ktorú požadujeme celý rad rokov.

     S týmto rozpočtom, ktorý sa dá považovať za určitý revanš ministrovi zdravotníctva, sa nedá očakávať kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť občanom SR. Odkladanie zdravotnej starostlivosti na úkor nie covidových pacientov tiež oslabuje dôveru našich občanov v garancie dané Ústavou SR.

     Myslite na to, že i vy osobne ste potenciálnym pacientom a raz budete potrebovať zdravotníkov, ale už tu nebudú…

Mgr. Anton Szalay, predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb

21.10.2021, ZDRAVOTNÍCKE NOVINY

Od SOZZASS