Model nízkych miezd a vysoké množstvo odpracovaných hodín – to je spoločný menovateľ nielen slovenských, ale aj českých zamestnancov. Chudoba pracujúcich nepredstavuje iba ťažkú životnú situáciu pre samotného človeka, je to i ekonomický problém. Je potrebné preto zdôrazniť, čo si zo svojej mzdy dokážu zamestnanci reálne kúpiť. Spotreba domácností je totiž kľúčová pre rast HDP. Preto musí byť záujmom celej spoločnosti, aby sa zamestnanci prostredníctvom zvyšovania miezd viac podieľali na výsledkoch rastu ekonomiky.

S nízkymi mzdami nedokážu zamestnanci čeliť ani súčasnému nárastu cien energií, potravín, služieb. Bez prijatia takých opatrení a krokov, ktoré zastavia pokles životnej úrovne obyvateľstva a reálnych príjmov a ktoré podporia stabilizáciu hospodárstva, bude chudoba každodennou slovenskou realitou.

Koniec nízkym mzdám. Podporte nás!

Demonštrácia KOZ SR Proti chudobe | Bratislava

Demonstrace ČMKOS proti chudobě | Praha

Od SOZZASS