Niekoľkomesačné diskusie o valorizácií platov a odmeňovaní v slovenskom zdravotníctve sa, zdá , blížia ku koncu. Situácia je pritom neľahká, ba až kritická. Niektorí lekári a sestry hrozia výpoveďami, nespokojnosť je počuť prakticky od všetkých zdravotníckych profesií. Napriek tomu v diskusiách, ktoré sa viedli počas leta pod záštitou predsedu vlády Eduarda Hegera, nezaznievali argumenty všetkých dotknutých strán.

Najväčší odborový zväz v zdravotníctve – Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS) sa cítil právom dotknutý, že nebol viackrát prizvaný na rokovania o platoch zdravotníkov na Úrade vlády SR, ktorých sa, paradoxne, nezúčastnil ani minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Nakoniec sa ale SOZZaSS podarilo aktívne zapojiť do celého procesu, čo vyvrcholilo osobnou účasťou ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského na zasadnutí výkonného výboru SOZZaSS. Ako priblížil predseda SOZZaSS, Anton Szalay, minister zdravotníctva prediskutoval s výkonným výborom zväzu návrh nových koeficientov základných zložiek miest zdravotníckych pracovníkov a nad rámec pôvodného svojho návrhu akceptoval požiadavku odborárov, aby boli zohľadnené aj roky praxe u ďalších zdravotníckych profesií. Vďaka tomu sa budú všetkým zdravotníckym pracovníkom zvyšovať sadzby za každý rok praxe o 1 percento.  Podľa návrhu čaká zdravotníctvo približne trojnásobný rast platov. Najväčšie zvýšenie – až o približne 29% –  čaká zdravotné sestry a pôrodné asistentky, záchranárom sa zvýšia platy o 23%, sanitárom a zubným lekárom o približne 18% a lekárom o 16%. Ostatný zdravotnícky personál môže rátať s 5-percentným navýšením. „Toto zvýšenie neznamená automaticky stabilizáciu slovenského zdravotníckeho personálu, avšak je tu určitý predpoklad, na ktorom sa dá stavať, “ vysvetlil A. Szalay a dodal, že na stretnutí požiadali ministra zdravotníctva o víziu na roky 2024 a 2025, ktorá by pomohla prispieť k stabilizácií zdravotníctva.

Minister V. Lengvarský oznámil, že len na nárast platov v zdravotníctve bude potrebných 482 miliónov eur. Celkovo bude minister žiadať na rokovaniach s ministerstvom financií až 850 miliónov eur, a to nielen na platy, ale aj na ďalší rozvoj, a predovšetkým na sanovanie dopadov blížiaceho sa nárastu cien energií.  Tieto rokovania by mali prebehnúť v piatok, 16.septembra a 21.septembra by mali byť jeho závery rokovania schválené na vláde. SOZZaSS považuje situáciu slovenského zdravotníctva za alarmujúcu a preto podporuje ministerstvo zdravotníctva, aby sa predmetný návrh podarilo presadiť, boli naň uvoľnené finančné prostriedky a vstúpil do platnosti od 1.januára 2023, aby aj zamestnanci v slovenskom zdravotníctve mali v čase rekordnej inflácie, primerane zvýšené platy. Vzhľadom na pretrvávajúcu nespokojnosť niektorých skupín v zdravotníctve, prevažne lekárov, združených v Lekárskom odborovom zväze (LOZ), ako aj Komory sestier a pôrodných asistentiek , minister zdravotníctva na záver pripustil, že navýšenie platov nemusí byť konečné. Rovnako informoval o príprave memoranda, v ktorom sa ministerstvo zaviaže k splneniu podmienok, ktoré požadujú lekári z LOZ. S týmito požiadavkami, ktoré súvisia s celkovým stavom slovenských nemocníc, súhlasí aj SOZZaSS.

Riešenie nevyhovujúceho stavu slovenského zdravotníctva, ktoré sa dlhodobo nachádza v zanedbanom stave, tak ostáva na pleciach ministerstva zdravotníctva a Vlády SR. Nedostatok personálu, ktorý je problémom nielen na Slovensku, je zvýraznený aj blízkosťou kvalitnejších podmienok a vyšších platov u našich západných susedov v Českej republike. Aj preto SOZZaSS na stretnutí s ministrom V. Lengvarským, podľa A. Szalaya, apeloval na prijatie vízie, dlhodobého plánu, ktorý by rátal aj s niečím nad rámec súčasného navýšenia, čo by všetkým – aj zdravotníkom, ktorí odišli za prácou do zahraničia, vyslalo jasný signál, že vláda má seriózny záujem o riešenie situácie.

Zdroj: SITA, TASR, MEDIWEB, ROZHLAS…..

Od SOZZASS