Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová 22.9.2022 o 20.20 h vystúpila v  RTVS24 v správach a komentároch ohľadom odmeňovania zdravotníckych pracovníkov podľa  578/2004 Z. z. – navyšovanie koeficientov a odmeňovanie podľa praxe.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14040/356205#1243

Od SOZZASS