V dňoch 11. a 12. septembra 2023 v hoteli SOREA-REGIA, Kráľovské údolie č. 6 v Bratislave sa bude konať seminár na tému: „Sociálny dialóg v zariadeniach sociálnych služieb, odmeňovanie zamestnancov“, pre členov ZO zo zariadení sociálnych služieb. Vyplnenú návratku prosíme zaslať najneskôr do 31. augusta 2023 na e-mailovú adresu: sekretariat@sozzass.sk.

POZVÁNKA na seminár

NÁVRATKA na seminár

Od SOZZASS