8. augusta 2023 – Návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve posunuli poslanci parlamentu na júnovej schôdzi do druhého čítania.

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) nesúhlasí s návrhom na zaradenie sociálnych pracovníkov medzi zdravotnícke povolania.

Poslanecký návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý má zmenu priniesť, je podľa neho nesystémový. Upozorňuje tiež na to, že spôsobí problémy v aplikačnej praxi.

„Navrhuje výrazné zvýšenie odmeňovania sociálnych pracovníkov, ale nenavrhuje finančné krytie – koľkých pracovníkov sa takéto zvýšenie miezd bude týkať, koľko to bude stáť a kto to zaplatí,“ skonštatoval zväz.

Po prijatí návrhu by sa podľa neho mohli ozvať ďalší pracovníci, ktorí nie sú vedení ako zdravotníci. Upozornil aj na to, že po zmene by mali sociálni pracovníci prístup ku kompletnej zdravotnej dokumentácii.

Návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve posunuli poslanci parlamentu na júnovej schôdzi do druhého čítania.

Išlo o poslednú riadnu schôdzu v tomto volebnom období. Predkladatelia návrh odôvodňujú tým, že pomoc a podpora v sociálnej oblasti je od začiatku ochorenia neoddeliteľnou funkciou poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti.

Zdroj: TASR

Od SOZZASS