13. júna 2024 13:46 Zamestnávateľ nezoženie náhradu za lekára vo výpovedi ani za pol roka, lebo aj ten, ktorý ho má nahradiť, bude viazaný dlhšou výpovednou lehotou, upozorňujú odbory.

Predĺženie výpovednej lehoty a zrušenie kreditového systému nepomôže zdravotníkom ani pacientom, odkazujú politikom zdravotnícki odborári. Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb v plnej miere odmieta návrh novely Zákonníka práce od poslanca Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Petra Stachuru, ktorou chce zdravotníkom predĺžiť výpovedné lehoty.

Lekárom, sestrám a pôrodným asistentkám pracujúcim u zamestnávateľa sa podľa predloženého návrhu majú predĺžiť výpovedné lehoty v závislosti od trvania pracovného pomeru. U tých, ktorí pracujú u zamestnávateľa viac ako päť rokov, by sa výpovedná lehota predĺžila zo štandardných dvoch mesiacov na štyri mesiace. Po viac ako desať odpracovaných rokoch by mala byť výpovedná lehota až šesť mesiacov.

Poslanec Stachura chce dať nemocniciam viac času na hľadanie náhrady za odchádzajúcich zdravotníkov, no podľa predsedu odborárov Antona Szalaya im táto zmena nepomôže. „Zamestnávateľ nezoženie náhradu za lekára vo výpovedi ani za pol roka, lebo aj ten zdravotník, ktorý ho má nahradiť, bude zaviazaný dlhšou výpovednou lehotou,“ skonštatoval. Zároveň dodal, že ministerstvo zdravotníctva o tomto zámere ani netušilo a verí, že keď sa s ním oboznámi, odmietne ho.

Poslanec Stachura obhajuje navrhnutú zmenu ochranou pacientov. Pripustil, že ide o kontroverznú a taktiež citlivú tému, na ktorú môžu byť v spoločnosti rozdielne názory. V prípade postúpenia novely do druhého čítania je pripravený rokovať aj o jej možných úpravách. „My nechceme zdravotníkom ublížiť a hádzať im polená pod nohy, to v žiadnom prípade, ja si ale myslím, že vždy si musíme klásť na misku dve veci, aký je záujem zdravotníkov a aký je záujem pacientov a spoločnosti,“ zhodnotil.

Podľa neho je základným cieľom zabezpečiť plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pripomenul negatívne prípady z minulosti, ktoré by takáto zmena ovplyvnila, a to odchody celých oddelení z jedného zariadenia do druhého, ale aj hromadné výpovede lekárov. „Je rozdiel, keď pracujete niekde v potravinách, napríklad pri kase, takýto zamestnanec napriek tomu, že má prax, je pre zamestnávateľa nahraditeľný, pri zdravotníkoch to však také jednoduché nie je,“ priblížil Stachura.

Autor: SITA

Od SOZZASS