V dňoch 10. 6. a 11. 6. 2024 sa v Bratislave v hoteli SOREA-REGIA konal Seminár pracovníkov verejného zdravotníctva SOZ ZaSS SR a pracovníkov hygienickej služby OSZSP ČR. Okrem zástupcov organizátora s príhovormi vystúpili aj vzácni hostia zo susedného Česka či hlavná hygienička MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA. Dominovali témy ako ochrana verejného zdravia, sociálny dialóg, kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, postavenie pracovníkov verejného zdravotníctva a ich odmeňovanie či aktuálne problémy v bezpečnosti potravín.

Fotky zo seminára si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu v časti FOTOGALÉRIA a na FACEBOOKU zväzu.

Od SOZZASS