Aktuálnym návrhom štátneho rozpočtu na rok 2022 pre sektor zdravotníctva sa vzďaľujeme vyspelým krajinám. Naše zdravotníctvo sa ako Titanic postupne potápa a smeruje k východu a juhu Európy, myslí si Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb.

Deštrukčná realita

Ako informoval predseda zväzu Anton Szalay v tlačovej správe, návrh rozpočtu je v rozpore s programovým vyhlásením vlády.

V tom sa vláda zaviazala, že sa bude usilovať o nastavenie funkčného zdravotného systému a bude sa riadiť kľúčovými hodnotami, ako sú spravodlivosť, solidarita, kvalita a rovnosť prístupu k zdravotnej starostlivosti pre každého občana.

Predloženým návrhom rozpočtu však tieto ciele podľa SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb nedosiahne. „Ďalšie záväzky sú veľmi ambiciózne, ale realita premietnutá do návrhu rozpočtu je skôr deštrukčná až likvidačná,” uviedol Szalay.

Nedostatok zdravotníckych pracovníkov

Najviac na návrhu kritizuje to, že nepočíta s krytím zákonného nárastu tarifných platov od 1. januára 2022, čím ohrozuje už aj tak krehkú situáciu súvisiacu s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov. Tí už teraz odchádzajú za prácou najmä do Českej republiky, ale aj do Maďarska a Poľska, teda krajín, ktoré si uvedomili nevyhnutnosť a dôležitosť zdravotnej starostlivosti.

„V období, keď dennodenne počúvame o tretej vlne pandémie, ktorá plní nemocničné lôžka, keď je dlhodobo nedostatok personálu, keď sú ľudia vyčerpaní, psychicky vyhorení a zvažujú čo najskorší odchod z našich nemocníc, je to v podstate eutanázia na vlastnom národe,” doplnil Szalay.

SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb preto žiada poslancov Národnej rady SR, aby rozpočet pre rezort navýšili. „Spamätajte sa a smerujte napríklad platby štátu za svojich poistencov k úrovni päť percent, ktorú požadujeme celý rad rokov. Týmto rozpočtom, ktorý sa dá považovať za určitý revanš ministrovi zdravotníctva, sa nedá očakávať kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť občanom Slovenska. Myslite na to, že i vy osobne ste potencionálnym pacientom a raz budete potrebovať zdravotníkov, ale už tu nebudú,” dodal na záver Szalay.

13.10.2021 SITA

Od SOZZASS