Avizované doplácanie za zdravotnú starostlivosť v prípade neúčasti na testovaní na COVID-19 je vrchol neznalosti platných zákonov v Slovenskej republike.

Myslí si to predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) Anton Szalay. „Sme svedkami hľadania riešení koronakrízy v tme, v neprebádanom prostredí, tápania a zavádzania spoločnosti samotným predsedom vlády SR,“ uviedol. Informovala o tom Eva Sýkorová zo SOZ ZaSS.

Viac o téme: Koronavírus

Ako Szalay konštatoval, v zmysle zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia sú poistencom hradené všetky druhy zdravotnej starostlivosti. Patrí sem ústavná zdravotná starostlivosť, primárna ambulantná starostlivosť vrátane stomatológie, preventívne prehliadky a lekárska služba prvej pomoci, odborná starostlivosť so všetkými náročnými vyšetreniami, dopravná zdravotná a letecká záchranná služba, kúpeľná liečba na predvolanie pre deti a dospelých a špecializovaná liečba v zahraničí, ak takú neposkytujú slovenské zdravotnícke zariadenia.

Viac o téme: Celoplošné testovanie

„Nikde nie je zmienka o obmedzeniach, nie sú vyšpecifikované ani výkony nad rozsah zákona, za ktoré by mohlo existovať pripoistenie,“ konštatoval predseda SOZ ZaSS. Premiérove slová, že sa bude za zdravotnú starostlivosť priplácať, považuje za vyhrážanie. „Strašiť, že budeme platiť viac, ak sa testovania nezúčastníme, je vrchol arogancie moci a neznalosti legislatívy. Verím, že sa jeho slová nenaplnia a že niekto z jeho okolia bude ochotný mu vysvetliť legislatívny rámec prijímaných zákonov v SR a ich uplatňovanie, ale najmä ich dodržiavanie,“ uzavrel Szalay.

Od SOZZASS