Vážený pán minister zdravotníctva,

MUDr. Vladimír Lengvarský MPH.,

dovoľte mi v úvode týchto riadkov popriať veľa optimizmu do riadenia zdravotníckeho sektora. Problémy vynárajúce sa takmer na dennom poriadku pri poskytovaní a zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti občanom sú opakovane doplňované aj požiadavkami zamestnancov.

Vážený pán minister, už rok prebiehajú rokovania ozmene koeficientov pre zdravotníckych pracovníkov na MZ SR a následne i rokovania na MF SR, ale pozitívny výsledok smerujúci k predloženiu legislatívneho návrhu na zvýšenie základnej zložky všetkým 27 profesiám v zákone č. 578/2004 Z.z. zatiaľ nebol zverejnený, ako ani jeho finančné krytie.

Rokovania na Úrade vlády SR minulý týždeň za účasti predsedu vlády a ministra financií bez prvého človeka v rezorte zdravotníctva a bez zástupcov najväčšej odborovej organizácie SOZ ZaSS, ktorá zastupuje všetky profesie je ignorovanie a dehonestácia. Považujeme realizáciu takýchto rokovaní za nedôstojné naťahovanie času a neriešenie už dramaticky vážnej situácie.

Ďakovanie zdravotníkom na balkónoch nestačí presne tak, ako vylepovanie srdiečok voknách panelákov.

Som si vedomý, že je dovolenkové obdobie, mnohí zabezpečujú chod zariadení s vypätím síl a hádam aj očakávaním, že sa niečo s ich odmeňovaním zmení k lepšiemu. To očakávajú aj nezdravotnícki zamestnanci v nemocniciach.

Nespokojnosť ľudí rastie, preto by som Vás chcel požiadať i v tejto dobe o možnosť prediskutovať aktuálny stav jednaní a postup MZ SR v riešení súčasnej situácie. Som pripravený na osobné stretnutie.

Po vyjadrení ministra financií zdravotníci očakávajú 500 eurový príspevok na krytie inflácie, ale na nich sa nevzťahujú minulý týždeň podpísané KZVS. Osobne by som bol rád, ak by sme tieto záležitosti mohli spoločne prediskutovať.

S pozdravom,

Mgr. Anton Szalay predseda SOZ ZaSS

Zverejnené: hlavné správy RTVS, rozhlas, TASR, mediweb, tyzden.sk, webnoviny.sk, spravypravda.sk, plus7dni, pluska…………………

Od SOZZASS