Zdravotná starostlivosť v regióne hornej Nitry je ohrozená kvôli rokovaniu medzi zamestnancami a vedením nemocnice v Bojniciach. Zdravotníci žiadajú o navýšenie príplatkov,ale nemocnica nesúhlasí a hrozí, že personál môže prísť o stovky eur mesačne. Situáciu považujú poslanci za vážnu a prebiehajú rokovania o novej kolektívnej zmluve.

Poslanci upozorňujú, že zdravotná starostlivosť v regióne hornej Nitry je ohrozená z dôvodu rokovania medzi zamestnancami a vedením Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.

BOJNICE. Zdravotnícky personál žiadal o navýšenie príplatkov o sumu inflácie s čím nesúhlasila nemocnica. Tá mala zdravotníkom ponúknuť návrh, podľa ktorého by personál mesačne mohol prísť o stovky eur.

Situáciu vnímajú ako vážnu

V súčasnosti prebieha rokovanie medzi zamestnancami a vedením nemocnice o novej kolektívnej zmluve. „Návrh, ktorý predložili odborári, v jednoduchosti požadoval navýšenie niektorých príplatkov o sumu inflácie. To vedenie nemocnice odmietlo a predostrelo svoj návrh, ktorý v praxi znamená, že zdravotné sestry a zamestnanci zdravotného úseku môžu mesačne prísť v priemere od 100 do 300 eur na svojom plate, lekári o omnoho viac,“ vysvetlila situáciu Natália Svitková, poslankyňa mesta Prievidza.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v regióne je tým pádom podľa jej slov ohrozené.

Z dôvodu prebiehajúcej situácie komunikovali spolu s mestským poslancom Branislavom Gigacom s vedením bojnickej nemocnice.

„Dostali sme expresne rýchlu spätnú väzbu od vedenia nemocnice s tým, že podľa ich slov sú pripravení na situáciu, že by lekári a ďalší zamestnanci štrajkovali. Zaskakovali by ich zamestnanci z iných nemocníc. To by však v praxi znamenalo, že by bolo obmedzené poskytovanie zdravotnej starostlivosti a mnohí pacienti z regiónu by nemohli byť hospitalizovaní,“ uviedla.

Ako ďalej povedala, priemerný vek zdravotných sestier v nemocnici je 48 rokov, nemocnica eviduje extrémnu vyťaženosť a podfinancovaný urgentný príjem.

„Uvedomujeme si ťaživú finančnú situáciu v našej nemocnici, ale naozaj je jediným riešením cesta znižovania miezd lekárov, zdravotnému a inému personálu v nemocnici?“ podotkla.

V najbližších týždňoch budú prebiehať vyjednávania medzi odbormi a vedením nemocnice i ďalej. „Zástupcovia odborov vnímajú situáciu ako vážnu. Ak nedôjde k dohode s vedením nemocnice, tak to bude na úkor nás všetkých,“ priblížila.

Väčšina zdravotníkov má už teraz podľa nej prečerpané nadčasové hodiny. „Môže sa stať to, že ak sa nedohodnú, nebudú chodiť zdravotníci do nadčasových hodín. Zo zákona ich nemôžete inak prinútiť, aby chodili ďalej pracovať. To znamená, že ak budú chcieť vykryť plné služby, budú to musieť vykryť inými lekármi. Ak sem nikto nebude chcieť prísť, tak nočné služby nebudú pokryté,“ poznamenala s tým, že už teraz majú v nemocnici problém vykrývať nočné služby. V tomto kontexte si lekári pomáhajú práve nadčasmi.

Priebeh situácie odmietli komentovať

V danej veci sme kontaktovali i zástupcov odborov a vedenie nemocnice. Všetci sa však zhodli na tom, že priebeh rokovaní nebudú bližšie komunikovať s médiami.

„Momentálne prebiehajú rokovania so zamestnávateľom. Boli predložené návrhy zo strany jednotlivých odborových organizácii, zatiaľ k zhode nedošlo. Sú pred nami ďalšie stretnutia aj za prítomnosti sprostredkovateľa,“ povedala Vlasta Oslicová, predsedníčka Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek.

Rovnaké vyjadrenie nám poskytol i Marian Krčik zo Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (NsP SOZ ZaSS).

„Výbor Základnej odborovej organizácie pri NsP SOZ ZaSS, Bojnice rozhodol v tomto štádiu kolektívneho vyjednávania, do ukončenia rokovania pred sprostredkovateľkou, neposkytovať vyjadrenia,“ informoval.

Priebeh rokovaní a aktuálne situáciu odmietol momentálne komentovať i riaditeľ bojnickej nemocnice Peter Glatz.

Nemocnica nedokáže plniť svoje záväzky

Chod nemocnice v Bojniciach považuje trenčiansky krajský poslanec a bývalý námestník nemocnice Jozef Stopka za strategicky dôležitý pre región hornej Nitry.

Zdravotnícke zariadenie totižto poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť v ktorej žije takmer 200-tisíc obyvateľov z okresov Prievidza, Bánovce nad Bebravou a Partizánske.

„V minulosti okres Prievidza postihli tragédie, pri ktorých sa bojnická nemocnica prostredníctvom jej zdravotníckych zamestnancov podieľala na záchrane množstva ľudských životov. V súčasnom období, kedy región demograficky starne je jej význam ešte významnejší,“ zhodnotil.

Krajský poslanec poznamenal, že minimálne raz štvrťročne mu bojnická nemocnica sprístupňuje informácie, ktoré sa týkajú počtu zamestnancov v jednotlivých odboroch. Vďaka tomu môže sledovať príliv a odliv zdravotníkov a vývoj záväzkov.

„Približne pred dvoma mesiacmi sme v bojnickej nemocnici mali osobné stretnutie s vedením nemocnice na ktorom nás riaditeľ nemocnice informoval o ekonomickej situácii nemocnice, o procese kolektívneho vyjednávania a ďalších skutočnostiach,“ povedal Stopka.

V apríli sa niektorí poslanci župy stretli s vedeniami všetkých troch nemocníc, ktorých zriaďovateľom je Trenčiansky kraj.

„Tu sme mohli opätovne vidieť niektoré dôležité údaje, ktoré nás presvedčili, že je potrebné prijať čo najrýchlejšie opatrenia, ktoré by zlepšili hospodárenie bojnickej nemocnice,“ informoval. Podľa jeho slov nemocnica v priebehu posledných piatich rokov absolvovala dve oddĺženia, napriek tomu z objektívnych dôvodov nedokáže plniť svoje povinnosti hlavne voči Sociálnej poisťovni a niektorým dodávateľom tovarov a služieb. „Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja naplánoval na 20. mája monotematické zastupiteľstvo, ktoré sa týka len zdravotníctva v kraji,“ priblížil.

Poslanci s vedením župy by podľa neho mali predovšetkým zabezpečiť pre svoje nemocnice čo najväčší objem kapitálových výdavkov na ich ďalší chod a rozvoj.

„To sa nám aj darí. Len v priebehu posledných deväť rokov z rozpočtu kraja sme vyčlenili pre bojnickú nemocnicu sumu takmer 15 miliónov eur,“ vyčíslil.

Stopka zároveň komentoval i dohady o tom, či potenciálne môže dôjsť k štrajku zamestnancov nemocnice.

„Neviem vyhodnotiť, či by k štrajku zamestnancov nemocnice mohlo dôjsť, alebo pokiaľ by k nemu došlo, tak v akom rozmere a v akej forme, keďže sa spoločných rokovaní nemôžem zúčastňovať. Ja dúfam, že vedenie bojnickej nemocnice ako aj zástupcovia odborov nájdu spoločné riešenia tak,“ povedal.

Ako dodal, bude trvať na tom, aby vedenie bojnickej nemocnice prijalo také opatrenia, aby počas kolektívneho vyjednávania nedošlo k výraznému obmedzeniu, prípadne pozastaveniu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Bojnická nemocnica. zdroj: Igor Roško

Autor: MAROŠ BUCHEL

Od SOZZASS