9. 10. 2023 – Členovia Výkonného výboru Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb odmietajú v návrhu konsolidácie verejných financií jednoročné zmrazenie platového automatu zdravotníkov na polovicu, ktorú navrhuje ministerstvo financií. A to v čase, keď v zdravotníctve chýbajú tisíce zamestnancov. Toto opatrenie by sa negatívne dotklo takmer 50 tisíc zamestnancov vo verejnej časti zdravotníctva.

Členovia VV SOZ ZaSS kriticky zhodnotili postup vedenia rezortu v oblasti plánovaných opatrení vo verejnej správe. Pripomíname, že úradnícka vláda v parlamente nezískala dôveru, vládny program nebol schválený. Toľko politický vývoj, ale problémy nakopené v zdravotníctve stále pretrvávajú, stále sa stupňujú, nepredkladajú sa tým, ktorí majú čo povedať k navrhovaným riešeniam.

Len nedávno sa Vláda SR prostredníctvom Memoranda zaviazala, že vyčlení dostatok finančných prostriedkov na zvýšenie miezd pre zdravotníkov pôsobiacich v slovenských nemocniciach. Vyzývame Vládu SR a Ministerstvo zdravotníctva, aby dodržali svoje záväzky a neumožnili vznik situácie, keď poctivo pracujúci ľudia v zdravotníctve nedostanú za svoju prácu riadnu mzdu.

Slovensko dlhodobo vynakladá na zdravotníctvo vo forme platieb štátu za svojich poistencov  výrazne menej prostriedkov ako napríklad susedná Česká republika. Pre ilustráciu štát platí za svojich poistencov, ktorými sú dôchodcovia, deti, nezamestnaní, matky na materskej, len necelých štyridsať eur. (po viackrát opakovaných platbách) V Česku je to 86 eur za osobu. Už dnes sme v situácii, že chýbajú lieky, ľudia sa nevedia dostať na vyšetrenie k špecialistovi, na operácie sa dlho čaká. Všetko nasvedčuje tomu, že nás čaká totálny kolaps zdravotníctva. Veríme, že je spoločným záujmom nás všetkých poskytovať ľuďom kvalitné zdravotnícke služby. To je možné len ak začneme peniaze do zdravotníckeho systému pridávať. Žiadame preto, aby vláda nielen neakceptovala zmrazenie platu zdravotníkov, ale naopak, aby otvorila diskusiu o navýšení platieb za poistencov štátu.

Bratislava, dňa 9. októbra 2023                                          členovia VV SOZ ZaSS

Od SOZZASS