Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) po stretnutí odvetvovej tripartity k návrhu štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2024 vyhodnotil navrhované financovanie systému ako neprimerane nízke a nedostatočné.

„ Sme presvedčení, že aktuálne navrhnutý rozpočet na zdravotníctvo pre rok 2024 je nedostatočný na zabezpečenie adekvátneho fungovania zdravotníctva na Slovensku, nezohľadňuje reálne potreby sektora a neodráža nárast nákladov spojených s poskytovaním kvalitnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedli odborári.

Nedostatočný rozpočet môže viesť ku kolapsu

Nedostatočný rozpočet môže mať podľa nich za následok vážne obmedzenia v poskytovaní zdravotných služieb, môže viesť ku kolapsu v zdravotníctve, nedostatočnému počtu zdravotníckych zamestnancov a vyčerpaniu celého sektora.

Na Slovensku chýbajú v zdravotníctve tisíce pracovníkov, uviedla Dolinková a chce navýšiť počet medikov

„ Zamestnanci v zdravotníctve sú základom celého systému a bez dostatočnej podpory, stability a vhodných podmienok hrozí riziko ich únavy, vyhorenia a hromadného odchodu zo zdravotníckeho sektora. Personálny nedostatok je už teraz pociťovaný výrazne a ďalšie obmedzenie rozpočtu môže viesť k ešte väčšiemu poklesu dostupnosti kvalitných zdravotných služieb pre občanov,“ uviedol odborový zväz.

Potrebujeme efektívny zdravotnícky systém

Odborári preto vyzývajú vládu a ministerstvo zdravotníctva k zvýšeniu rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2024.

„ Bez adekvátneho financovania a systémových zmien nemôžeme očakávať zlepšenie situácie v oblasti personálu a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Je nevyhnutné, aby sme spoločne hľadali riešenia, ktoré budú prospešné pre všetkých aktérov v zdravotníckom sektore a pracovali na udržateľnom a efektívnom zdravotníckom systéme, ktorý bude schopný poskytovať kvalitné služby pre všetkých občanov Slovenska,“ upozorňuje SOZ ZaSS.

Na pondelňajšom rokovaní odvetvovej tripartity odborári upozornili vedenie rezortu na potrebu valorizovať platy nezdravotníckym pracovníkov.

Autor: Diana Myšáková, SITA, 5. decembra 2023

Od SOZZASS