Podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) rapídne ubúda počet sestier v zdravotníctve. V roku 2022 pracovalo v systéme zdravotnej starostlivosti 30 910 sestier, čo predstavuje pokles o 280 sestier oproti roku 2021, a pri porovnaní s rokom 2009 je to menej až o 1 798 sestier.

Celkovo pracovalo v roku 2022 v zdravotníctve 118 363 osôb, z ktorých 87 833 tvoril zdravotnícky personál a povolania sestra a praktická sestra-asistent predstavovali najväčší podiel.

Problém klesajúceho počtu sestier sa prehlbuje aj vzhľadom na vekovú štruktúru tohto povolania. Ak by každá sestra opustila profesiu pri dosiahnutí dôchodkového veku, hrozí, že za 10 rokov ubudne až 5 500 sestier – to je až 1/4 aktuálnej pracovnej sily (IZA).

Údaje NCZI potvrdzujú, že je nevyhnutné venovať pozornosť vytvoreniu vhodných a motivujúcich podmienok pre štúdium zdravotníckych odborov, aby sme zabezpečili udržateľný a kvalitný zdravotnícky systém pre budúcnosť.

Túto problematiku diskutujeme dlhodobo a všetkým ministrom zdravotníctva sme predkladali požiadavku na prijímanie opatrení, ktoré pomôžu čím skôr dostať k pacientom vzdelaných zdravotníkov. Toto očakávame aj od súčasnej ministerky a vedenia rezortu.

Mgr. Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS

Od SOZZASS