Navrhovaná sieť staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) podľa odborárov prehliada alarmujúci nedostatok lekárskeho personálu návrhom rozšírenia lekárskych posádok.

Bratislava 12. decembra (TASR) – Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) kritizuje návrh novej siete záchraniek a žiada Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o jeho prepracovanie. Súčasná podoba návrhu podľa odborárov obsahuje viaceré závažné nedostatky, ktoré môžu mať vplyv na dostupnosť a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v krajine. TASR o tom za zväz informovala Noemi Macko-Forgáčová z New School Communications.

„Sme presvedčení, že navrhovaná vyhláška je v súčasnej podobe nedostatočne pripravená a vyžaduje si prehodnotenie, keďže nereflektuje súčasný stav zdravotníctva, nedostatok personálu, optimalizáciu siete nemocníc, zapojenie dopravnej zdravotnej služby a plnenie míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR,“ uviedol SOZ ZaSS.

Kritizuje, že pri procese vytvárania vyhlášky nebola dostatočne zabezpečená účasť všetkých relevantných subjektov a opatrenie bolo prijaté bez predchádzajúceho medzirezortného pripomienkového konania. Odborári tiež podotkli, že sieť záchraniek nebola prezentovaná Komisii pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, čím nedošlo k adekvátnemu posúdeniu odborníkov.

Navrhovaná sieť staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) podľa odborárov prehliada alarmujúci nedostatok lekárskeho personálu návrhom rozšírenia lekárskych posádok. Upozorňujú, že to môže viesť k zníženiu dostupnosti lekára v regiónoch a komplikáciám pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri posádkach ZZS bez lekára. Sieť tiež podľa nich nedostatočne zohľadňuje existujúcu optimalizovanú sieť nemocníc a prehliada potrebu rozšírenia siete a činnosti dopravnej zdravotnej služby.

Zväz tiež kritizuje, že rezort zdravotníctva nezverejnil metodiku vysvetľujúcu postup pri tvorbe plánu pokrytia územia sídlami staníc záchrannej zdravotnej služby, čím znemožnilo odborné preskúmanie a hodnotenie správnosti navrhovanej siete.

Ministerstvo zdravotníctva tento týždeň zverejnilo opatrenie, ktoré určuje sídla staníc a typy ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Akékoľvek zmeny v sieti záchraniek nastanú podľa šéfky rezortu Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) najskôr v druhej polovici roka 2025. Avizovala, že finálna podoba siete bude reflektovať na reálne potreby pacientov a optimalizáciu siete nemocníc.

Autor TASR

včera 14:18

Od SOZZASS