Predseda SOZ ZaSS Mgr. Anton Szalay sa stretol s prezidentku Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SKSP a ASP) Mgr. Katarínou Mažárovou a ďalšími členkami komory, aby spoločne prediskutovali možnosti vzájomnej spolupráce.

Jednou z hlavných priorít pre obidve strany je zlepšovanie statusu profesie sociálneho pracovníka.

Zástupkyne SKSP a ASP poukázali na nedostatočné krytie nákladov na sociálnych pracovníkov. Predseda SOZ ZaSS deklaroval ochotu vedenia odborového zväzu pre spoluprácu v legislatívnej oblasti, najmä v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Na záver sa strany zhodli na potrebe stanovenia si priorít, ktoré budú diskutovať s vládou po septembrových voľbách, s cieľom zlepšiť postavenie sociálnych pracovníkov v našej spoločnosti.

Vďaka tejto spolupráci môžeme dosiahnuť potrebné zmeny a zlepšenia v oblasti zdravotných a sociálnych služieb.

Od SOZZASS