Návrh rozpočtu je pre občanov „tichou eutanáziou“.

Na extrémny rast cien energií sa v budúcom roku musia pripraviť aj nemocnice a zariadenia sociálnych služieb.

Očakávali sme, že vláda vyčlení pre rezort zdravotníctva v budúcom roku viac peňazí, ako pôvodne plánovala. To sa, žiaľ, nestalo.

Z návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok vyplýva, že platby za poistencov štátu nebudú zvýšené ani o euro, čo je zlou správou pre všetkých.

Očakávame ďalšie prehlbovanie zadlžovania nemocníc smerujúce ku kolapsu celého systému.

„Tichá eutanázia“

Vláda neustále deklaruje ako jednu zo svojich priorít zdravotníctvo, ale jej reálne kroky vo financovaní sú diametrálne odlišné.

Neriešením kritickej situácie v poskytovaní zdravotníckych služieb pacientom môžeme len registrovať rast úmrtí, nedožitie sa zákrokov, operácií, objednávanie pacientov na vyšetrenia v ambulanciách v dlhom časovom horizonte.

Je to v podstate „tichá eutanázia“ na svojich občanoch. To je veľmi zlá perspektíva pre našich spoluobčanov.

Ministerstvo financií nedávno rozpočtovým opatrením uvoľnilo tridsať miliónov eur pre regionálne školstvo.

Finančné prostriedky sú určené na kompenzáciu zvýšených cien energií. Minimálne rovnakú pomoc by potrebovali aj zariadenia zdravotnej či sociálnej starostlivosti.

Vláda by mala konať

Súčasný navrhovaný rozpočet pre zdravotníctvo tieto požiadavky nezohľadnil.

Dlh nemocníc už teraz presiahol 1,2 miliardy eur. Pri neregulovanom zvýšení cien za energie môže táto suma astronomicky narásť. Vláda by preto mala neodkladne konať.

Očakávame, že ministerstvo financií ešte zapracuje požiadavky rezortu zdravotníctva do rozpočtu na rok 2023.

Je určite potrebné dať na mzdy, aby sa stabilizovali zdravotníci a aby zadlžené nemocnice nemali ešte väčšie problémy s platením faktúr za energie.

Ministerstvo zdravotníctva požaduje zvýšiť platby za poistencov štátu z 1,37 % na 1,9 %. To by mohlo priniesť viac peňazí do zdravotníctva.

Vyššie platy pre všetkých zdravotníkov

Len je otázka, či by toto zvýšenie stačilo, pretože ceny energií idú vysoko a znižovať teplotu v nemocniciach nie je prípustné.

Vyhláška stanovuje, aké teploty majú kde byť, nedá sa to len tak porušiť.

Pokiaľ ide o zvýšenie platov zdravotníkov, ktoré v uplynulých dňoch schválila vláda a potom následne aj parlament, vítame ho, no na stabilizáciu celého sektora to nestačí.

Potrebné je prijať ďalšie systémové opatrenia. Vítame, že po takmer dvoch rokoch išlo niečo do legislatívneho procesu.

Sme radi, že sa nám podarilo presadiť vyššie platy nielen pre lekárov a sestry, ale pre všetkých zdravotníckych pracovníkov.

Takisto sme veľmi radi, že sa nám podarilo presadiť zohľadnenie praxe pre všetky zdravotnícke profesie. Bez finančného krytia v rozpočtoch na nasledujúce roky sa kríza len prehĺbi.

Dilema

Vláda dostala vo voľbách mandát, aby riešila akékoľvek vzniknuté problémy v prospech všetkých občanov.

Slovensko dva mesiace čakalo na to, aby vládna koalícia prestala riešiť samu seba, začala bezodkladne konať a pomohla ľuďom, firmám a inštitúciám zvládnuť súčasnú situáciu.

Návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok sa pomocou nazvať nedá.

Občania očakávali od vlády rast životnej úrovne, ale v súčasnosti môžeme pozorovať len zvýšené náklady a prepad časti strednej vrstvy obyvateľstva do pásma chudoby.

Mnohých ľudí čaká ťažké rozhodnutie, ako naložiť s financiami – buď si kúpia jedlo, alebo zaplatia účty za energie.

Podobnej dileme sa zrejme nevyhnú ani nemocnice a ďalšie zariadenia poskytujúce zdravotnícku či sociálnu starostlivosť.

Autor: Mgr. Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS

Zdroj: mediweb.hnonline.sk

Od SOZZASS