Bombastická tlačovka súčasného ministra financií priniesla neuveriteľné informácie prezentované „spasiteľom – záchrancom“ slovenského zdravotníctva, vraj denne pôjde do rezortu 1 milión €. To snáď nemyslí vážne, klamať poisťovne, poskytovateľov a napokon všetkých ľudí, ktorí sa skutočne zaujímajú o situáciu v našom zdravotníctve je jemu vlastné. Hádam občania nenaletia záverom rokovaní medzi MF SR a MZ SR, ktoré prebiehali dlho, ale k požadovanému dofinancovaniu, nepríde. Ministerstvom financií  SR zadržaných 232 mil. € zo 4. Q. 2021 chýba, upozorňovali sme na to spoločne, všetci sociálni partneri v rezorte. Teraz prísť so správou, ktorá má pomôcť a opäť hovoriť o peniazoch „na streche“, veď ako inak nazvať sumu 145 mil. €, ktorá sa vraj vyzbiera od ekonomicky aktívnych občanov, ktorých je viac ako sa predpokladalo. Obdobnú konštatáciu tvrdení sme už počuli od exministra zdravotníctva I. U., keď tvrdil, že sa ušetria milióny na liekoch. Realita však bola úplne iná. Tak tomu bude i tentoraz. Ďalších 120 mil. € pôjde na zvýšenie základného imania Všeobecnej zdravotnej poisťovni, takže k poskytovateľom sa nedostanú. No a tretia časť týchto „oslavných oznámení“ k dodaniu 100 mil. €  do systému, ako platby za poistencov štátu je jediný objem financií, ktorý len trochu zníži deficit a len ťažko pochopiť, že niekto to môže takto „pompézne“ prezentovať, len preto, aby si zvýšil svoje volebné preferencie. Takže zdravotníci určite nemôžu očakávať zvýšenie miery odmeňovania, lebo sa na to nevyčlenili financie. Poskytovatelia (nemocnice, ambulancie) sa budú musieť vysporiadať so zvýšenými cenami energií a prakticky všetkých vstupov. Minister financií ohlasuje pomoc, ale tá nepríde. Postup a prezentácia „dohody“ je výhodná len niekomu, ale systému nepomôže a tak budú pacienti stále tým „balastom“, ktorý prekáža. Už pri prerokovávaní rozpočtu na rok 2022 sme upozorňovali na nízku platbu štátu za poistencov štátu (31 €), kým susedná ČR dáva raz toľko.(takmer 80 €) Ako môžeme konkurovať okolitým krajinám, kde urobili kroky ku stabilizácii zdravotníkov? Nuž nemôžeme, pri takomto riadení a prístupe kompetentných. Ak máme dlhodobo nedostatok stredného odborného personálu a v niektorých prípadoch i lekárov, týmto prístupom len prehĺbime krízu a prispejeme k odchodu ďalších. Ďakovať zdravotníkom potleskom na balkónoch, či vylepovaním červených sŕdc do okien je pekné, ale za takéto symboly poďakovania si nič nekúpite. Nesystémové kroky pokračujú, dokedy bude fungovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre našich občanov je veľmi otázne aj v súvislosti s pribúdajúcim počtom pacientov z Ukrajiny. Ale to je už iná téma, i keď veľmi úzko súvisiaca s financovaním našich nemocníc a ambulancií. Známa Andersenova rozprávka Cisárove nové šaty priniesla aj výrok jedného dieťaťa „Mami, pozri, ten pán je celkom nahý.“, Jasný odkaz, ktorý naznačuje, ako sme na tom….

TASR, SITA, HN, Nový Čas, ekonomika.sme.sk

Bratislava, 25. marca 2022

                                                                                                                               Mgr. Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS

Od SOZZASS