Dňa 17. marca 2022 sa uskutočnilo rokovanie Konferencie predsedov základných odborových organizácií Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb.  Mimo iného delegáti diskutovali o nedostatočnom financovaní rezortu zdravotníctva v tomto roku, ale aj o zadržaní finančného objemu 232 mil. € vo štvrtom štvrťroku 2021 ministerstvom financií. Kritizovaný bol aj postup vyplácania covidových príplatkov zdravotníkom na covidových pracoviskách, na ktoré neposkytlo MF SR od začiatku roka ani cent a zamestnávatelia vyplácali zamestnancom príplatky zo svojich zdrojov na úkor platenia iných položiek, ako napr. faktúry za energie, dodávky zdravotníckeho materiálu a pod. Situácia so stabilizáciou personálu a návratu zdravotníkov do systému sa tiež nerieši, nakoľko sľubované zvýšenie koeficientov v zákone č. 578/2004 Z.z. sa legislatívne vôbec nerealizovalo. Dramatický rast cien energií od začiatku roka 2022 znamená zvýšené výdavky, ktoré nie sú kryté zo strany štátu ani zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne vzhľadom na reálne financovanie navrhujú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nižšie objemy financií ako mali zazmluvnené v minulom roku. Situácia je vážna, kritická a môže prísť ku kolapsu systému aj tým, že v týchto týždňoch prichádzajú na Slovensko utečenci z Ukrajiny, mnohí z nich si vyžadujú zdravotnú starostlivosť, čo zvyšuje nároky na zamestnancov v zdravotníctve.

Preto, my delegáti celoslovenskej Konferencie zástupcov základných organizácií SOZ ZaSS :

Vyzývame vládu SR,

k okamžitému riešeniu nedostatku finančných prostriedkov pre rezort zdravotníctva formou  zvýšenia platieb štátu za svojich poistencov minimálne na úroveň 5% z vymeriavacieho základu.

Žiadame vládu SR,

urýchlene predložiť, prerokovať a schváliť zvýšené koeficienty základných zložiek miezd s finančným krytím pre zabezpečenie vyššej miery odmeňovania zdravotníkov a ich stabilizácie.

Žiadame Ministerstvo financií SR,

urýchlene uvoľniť finančné prostriedky určené na zdravotnú starostlivosť, o ktoré bol znížený rozpočet pre zdravotníctvo na konci minulého roka. Žiadame využiť finančnú rezervu vytvorenú pre rok 2022 v štátnom rozpočte pre potreby ťažko skúšaného rezortu zdravotníctva.

Žiadame Ministerstvo zdravotníctva SR,

prijať opatrenia  k riešeniu  kritického nedostatku odborníkov pre naše zdravotnícke zariadenia,  ktoré povedú k zlepšeniu situácie v nemocniciach.

TASR, SITA

Bratislava 17. marec 2022

                                                                                                 delegáti Konferencie ZO SOZ ZaSS       
                                                                                                  

Od SOZZASS