Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb plne podporuje žiadosť Asociácie nemocníc Slovenska a pripája sa k požiadavke urýchleného dofinancovania zdravotníctva. Situácia, ktorá vznikla po schválení Rozpočtu na rok 2022 pre rezort zdravotníctva je neúnosná, priam existenčná. Nemôžeme akceptovať, že schválený rozpočet na rok 2022 ohrozuje fungovanie nemocníc, zdravotných poisťovní a samotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom SR. Už pri návrhu rozpočtu sme upozorňovali na skutočnosť „nedostatočného“ objemu financií pre rezort zapríčinené aj nízkymi platbami štátu za svojich poistencov. Svoje stanovisko sme prezentovali na rokovaní Odvetvovej hospodárskej rady na Ministerstve zdravotníctva a na rokovaní Hospodárskej rady SR v októbri 2021, na ktorej minister financií SR prisľúbil presunúť potrebné financie pre rezort, čo sa  doteraz nerealizovalo. Dramatický rast cien energií, potravín a ďalších komodít od začiatku roka 2022 zvyšuje náklady nemocníc, čím je ohrozená poskytovaná zdravotná starostlivosť a mzdy zamestnancov. Práve tých zamestnancov, na ktorých sa upierali zraky celej spoločnosti pri pandémii Covidu-19 a enormnom náraste hospitalizovaných. Sľubovali sa riešenia pre stabilizáciu zdravotníkov, ale aj návrat zdravotníkov do systému, až po zvýšenie koeficientov súvisiacich s ich odmeňovaním. Žiaľ, zostalo len pri sľuboch. Pritom naprieč zdravotníctvom je akútny nedostatok personálu na všetkých pozíciách. Po vzniku vojnového konfliktu na Ukrajine očakávame vyšší nápor na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ďalších  služieb, ale bez  personálu to nepôjde. Existuje veľa dôvodov pre okamžité dofinancovanie rezortu.

V okolitých krajinách zdravotníctvo dofinancovali, nerokovali, ale konali, ale na Slovensku je to naopak. U nás sa len rokuje, ale nekoná. Je to zámer?

Dôrazne žiadame použiť finančnú rezervu a prostriedky, ktoré má Ministerstvo financií SR k dispozícii, najmä vrátením financií,  ktoré MF SR zadržalo pre rezort v závere minulého roka.   

 Bratislava 1. marca 2022                                                                                    Mgr. Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS     

   SITA, TASR                                                                                                

Od SOZZASS