22. júna 2023 – Členovia VV SOZ ZaSS kriticky zhodnotili postup vedenia rezortu zdravotníctva k požiadavke sociálnych partnerov o zvolanie rokovania Odvetvovej hospodárskej rady na MZ SR. Už 21. marca 2023 sme požiadali v tom čase povereného ministra zdravotníctva o zvolanie rokovania, no nedostali sme žiadnu spätnú väzbu.

Politická situácia sa odvtedy znova zmenila, no problémy v zdravotníctve ostali nevyriešené a nepredkladajú sa tým, ktorí majú čo povedať k navrhovaným riešeniam.

Na ODT sme žiadali diskutovať a hľadať východiská v témach :

  • naplnenia verejného prísľubu 238 miliónov € na zákonné mzdové nárasty a sanáciu rastu vstupov spôsobených infláciou pre ANS validovaných Ministerstvom zdravotníctva a UHP
  • nedoriešenej kompenzácie energií a tepla pre rezort zdravotníctva
  • výsledkov výzvy z Plánu obnovy na podporu výstavby a rekonštrukcie slovenských nemocníc
  • návrhu Zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon – postup MZ SR
  • priorít vedenia rezortu na najbližšie obdobie šiestich mesiacov
  • aktuálneho stavu optimalizácie siete nemocníc
  • riešenia ambulantného sektora – doplatky pacientov
  • riešenia zadĺženia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Viackrát sme kontaktovali MZ SR a boli uisťovaní, že budú hľadať termín pre rokovanie. Doteraz však žiadna reakcia neprišla.

Preto žiadame povereného ministra zdravotníctva SR Michala Palkoviča o zvolanie rokovania Odvetvovej HSR, kde budeme informovaní o krokoch vedenia rezortu v riešeniach kritickej situácie zdravotníctva.

22. júna 2023, Výkonný výbor SOZ ZaSS

Od SOZZASS