Turnaj sa bude konať 22. 9. – 24. 9. 2023 v priestoroch športovo – rekreačného zariadenia Mošovce – Drienok.

Náklady na ubytovanie, stravovanie, prenájom športovísk, rozhodcov, vecné ceny hradí SOZ ZaSS. Zúčastnené organizácie si hradia dopravu do/z miesta konania turnaja, prípadne poistenie športovcov a zálohu vo výške 150 €, ktorá sa im vráti v plnej výške po účasti na turnaji.

Záväznú písomnú prihlášku a zaplatenú zálohu treba odovzdať najneskôr do 7. septembra 2023 na e-mailovú adresu gedaj@sozzass.sk.

Prihláška si stiahnete tu: http://sozzass.com/wp-content/uploads/2023/06/2023-prihlaska_volejbal-2.pdf

Propozície a program turnaja nájdete tu: http://sozzass.com/wp-content/uploads/2023/06/Propozicie_volejbal.pdf 

Tešíme sa na Vás!

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb

Od SOZZASS