V dňoch 13. a 14. apríla 2023 v hoteli SOREA-REGIA, Kráľovské údolie č. 6 v Bratislave sa bude konať seminár na tému: „Sociálny dialóg v nemocničnom sektore, nedostatok personálu, odmeňovanie zamestnancov, financovanie systému,“ pre členov ZO zo zdravotníckych lôžkových zariadení. Vyplnenú návratku prosíme zaslať najneskôr do 15. marca 2023 e-mailom: sekretariat@sozzass.sk

POZVÁNKA na seminár.

NÁVRATKA na seminár.

Od SOZZASS