Byť členom Slovenského odborového zväzu zdravot­níctva a sociálnych služieb znamená, že sa môžete spolu s odborníkmi podieľať na aktivitách, na ktorých sa bez členstva v odbore zúčastniť nemôžete.

O aké aktivity ide?

  • uzatváranie kolektívnej zmluvy
  • kontrolovanie dodržiavania bezpečnostných, pracovnoprávnych a mzdových predpisov
  • spolurozhodovanie o pracovnom poriadku, do­volenke, pracovnom čase, skončení pracovné­ho, resp. služobného pomeru, tvorbe a použití sociálneho fondu…

Navyše, vďaka členstvu v odboroch môžete využiť možnosť rekreačného pobytu pre našich členov a ich rodinných príslušníkov za zvýhodnené ceny v konkrétnych zariadeniach po celom Slovensku.

Podrobnejšie informácie o výhodách členstva nájdete na našej webovej stránke:

Podmienky vstupu do odboru spolu s prihláškou nájdete tu:

Od SOZZASS